Neuroscience Research Unit - Forskningsenhet for nevrofag

Forskningsenhet for nevrofag har medlemmer fra ulike forskningsgrupper ved Nevroklinikken. Vårt hovefokus er hjernehelse. Mange av studiene inkluderer bruk av molekylærbiologiske metoder, og flere av gruppene her fokuserer på genetiske årsaker til ulike hjernesykdommer.

Forskningsenhet for nevrofag har siden 2013 vært lokalisert i nybygget Domus Medica 4 i nærhet til Rikshospitalet og Institutt for Basalmedisin, Universitetet i Oslo. Ved Domus Medica har vi moderne kontorer og et laboratorium med tilstrekkelig utstyr og et godt forksningsmiljø for å utøve laboratorie-basert forskningsvirksomehet i enheten.

 
Page visits: 2111