Behandlingsformer

Craniotomi

Stereotaktisk biopsi

Nakkeoperasjoner

Ryggoperasjoner

Endovaskulær behandling

Strålebehandling

Stereotaktisk strålebehandling

Cellegift