Om senteret

Nasjonalt senter for stamcelleforskning ble etablert i 2009 ved Oslo Universitetssykehus-Rikshospitalet gjennom et direktiv fra Helsedepartementet, med finansiering fra Norges Forskningsrådet.

I 2021 initierte Senteret en Fase II med et hovedfokus innen forskning på iPS-cellebaserte in vitro sykdomsmodeller.

 

 

Current users 2023

ALS Norge

 

Generating disease specific neurons

Prof. Ole Andreassen and Prof. Srdjan Djurovic, Oslo University Hospital

5

Generating psychiatric-disease specific hiPSCs, use of external lab, use of quarantine lab, Flow Cytometry service, confocal microscopy, mycoplasma testing

Dr. Jean-Luc Boulland, Oslo University Hospital

1

Confocal microscopy

Dr. Med. Jan E. Brinchmann, Oslo University Hospital

3

Nitrogen storage service

Dr. Coen Campsteijn, Dep. of Molecular Medicine, University of Oslo

1

Quarantine lab, mycoplasma testing

Prof. Farrukh Chaudry, Oslo University Hospital

2

Confocal microscopy

Prof. Philippe Collas, Dep. of Molecular Medicine, University of Oslo

2

Mycoplasma testing

Prof. Erik Dissen, University of Oslo

2

Differentiating specific hiPSCs, confocal microscopy

Dr. Rune Enger, Letten Center

2

Confocal microscopy

Evotec

4

Use of external lab, use of quarantine lab, mycoplasmatesting


Prof. Joel Glover, Oslo University Hospital

3

Differentiating disease specific hiPSCs, use of virus lab, use of external lab, confocal microscopy, mycoplasma testing

Dr. Kari Inngjerdingen, Oslo University Hospital

2

Mycoplasmatesting

Dr. Espen Melum, Oslo University Hospital

1

Confocal  microscopy

Dr. Kaja Nordengen, Oslo University Hospital

2

Confocal  microscopy

Prof. Goran Petrovski, , Oslo University Hospital

1

Use of external lab, use of quarantine lab, confocal microscopy, mycoplasmatesting

Ass.Prof. Johanne Rinholm, Oslo University Hospital

4

Confocal microscopy

Prof. Jerome Ruzzin, University of Oslo

1

Use of quarantine lab, mycoplasma testing

SFF- Hybrid Technology Hub (SFF-HTH), Prof. Stefan Krauss, Oslo University Hospital

14

Confocal microscopy, reagents

Prof. Anne Simonsen, Dep. of Biochemistry, University of Oslo

2

Confocal microscopy, quarantine lab, mycoplasma testing

Prof. Anne Spurkland, Dep. of Biochemistry, University of Oslo

1

Mycoplasma testing

Dr. Reidun Torp, Oslo University Hospital

1

Confocal microscopy

Prof. Koen Vervaeke

3

Confocal microscopy

Prof. Jerome Ruzzin, University of Oslo

1

Use of quarantine lab, mycoplasma testing