Media presentations

Norsk kreftmedisin sprenger kreftceller og skaper immunitet
ABC Nyheter, 15. October 2013


Foredrag av Philippe Collas: Nobelprisen i medisin 2012 - Å lære celler nye triks
11 April 2013, Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og Tekna Fagråd, Stavanger


Nå åpnes kroppens delelager
Kronikk: Ole Peter Nordby, Rådgiver innen bioteknologi
Aftenposten, 07.04.2013.


Avslører stamcellenes innerste hemmeligheter
Philippe Collas is revealing stem cells innermost secrets.
Forskning.no, 28 March 2013.


Ser lyst på ny øyebehandling
Morten C. Moe and new eye treatment with stem cells in the media.
Forskning.no, 6 March 2013.


Strålingssår kureres med fett
Gunnar Kvalheim and wound healing with adipose stem cells in the media.
VG, 4 February 2013.


Stamcelleforskning – nytt håp?
Iver Arne Langmoen, Aksel Foss, Gunnar Kvalheim,  Lars Engebretsen, Joel C. Glover
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:2584 
Nr. 23 – 11. desember 2012 


Kan programmering av celler reparere hjerner?
Fem spørsmål om celleprogrammering til stamcelleforsker Joel Glover.
Teknisk Ukeblad: Kristin S. Grønli
Publisert: 10. november 2012


Fra science fiction til nobelpris
Kronikk: Joel C. Glover & Stefan Krauss
Aftenposten, 17.10.2012.


Concise Review: Therapeutic Potential of Adipose Tissue-Derived Angiogenic Cells
Krisztina Szöke and Jan E. Brinchmann
Stem Cells Trans Med 2012, 1:658-667


Stemming the scams
Clinics using stem cell research to defraud patients must be combatted, urges Professor Joel C Glover, Director of the Norwegian Center for Stem Cell Research
Public Service Review: European Science & Technology: issue 15, pp.208-209, 2012.


Norwegian expertise in stem cell research
Professor Joel C Glover, Director, Norwegian Center for Stem Cell Research
Public Service Review: Science and Technology: issue 6, pp.216-217, 2010.


Current clinical applications of stem cells in Norway
Jan E. Brinchmann, MD, PhD, Group leader, 2010.


Erstatning av ben og brusk med manipulerte stamceller: Hvor står vi i dag og hva får vi til om 5 år?
Fra Institutt for medisinske basalfags foredragsserie "Menneskekroppen og sykdom - ny innsikt fra biomedisinsk grunnforskning"; Jan Gordeladze, Professor, Avdeling for biokjemi
11. november 2009, 19.15-20.15; Auditorium 4, Domus Academica, Universitetet i Oslo


Chimeric animal models in human stem cell biology.
Glover JC, Boulland JL, Halasi G, Kasumacic N. (2009)
ILAR J. 2009;51(1):62-73.


Can We Use Human Embryonic Stem Cells to Treat Brain and Spinal Cord Injury and Disease?
Joel C. Glover (2008) in L. Østnor (ed.) Stem Cells, Human Embryos and Ethics: Interdisciplinary Perspectives.
Springer Science + Business Media. Chapter 5, pp.55-70.


Gjennombrudd i hjerneforskningen. Fungerende hjerneceller er for første gang dyrket frem av stamceller fra voksne mennesker. - Et stort fremskritt som gir håp for pasienter med Alzheimer, Parkinson, MS og andre hjernesykdommer.
Aftenposten: Haakon E. H. Eliassen
Publisert: 25.sep. 2005; Oppdatert: 19.okt. 2011


Foredrag av Joel Glover: Fra stamceller til nevroproteser - menneskekroppens fremtid
23 September 2013, Forskningsdagene, Literaturhuset, Oslo


Stamceller blir en del av legens verktøykasse
Snart kan vi lage de fleste celletyper på bestilling.
Teknisk ukeblad, Odd Richard Valmot, 02.09.2013

 
Page visits: 4291