Hjerneuken 2018 - Nytt om multippel sklerose - presentasjoner

Onsdag 21/11-18 ble årets MS innslag under Hjerneuken avholdt ved Oslo universitetssykehus.

Vi takker alle som møtte opp for gode spørsmål og diskusjoner i etterkant. Til slutt også en takk til våre gode samarbeidspartnere og våre studiedeltakere som muliggjør forskningsarbeidet vårt. Under ligger linker til våre presentasjoner for det som ikke hadde anledning til å delta på møtet.

Hjernealdring ved MS - ved lege og stipendiat Einar August Høgestøl

Nytt om studier av gener ved MS  - ved forsker Steffan Bos-Haugen

Rehabilitering ved MS, hva er nytt? - ved overlege og forskningsleder Stine Marit Moen, MS-senteret i Hakadal

MultipleMS – oppdatering om EU-prosjekt - ved overlege, førsteamanuensis Pål Berg-Hansen

MS-behandling gjennom 25 år, fra ingen behandling til mange alternativer - ved overlege og professor Elisabeth Gulowsen Celius

Brukermedvirking i internasjonal forskning - video laget i anledning ECTRIMS 2018

 
Page visits: 358