MS Forskningsgruppen UiO/OUS sin Idébank

Etter to gode møter med våre brukerrepresentanter tidligere i år, har vi som en direkte følge av dette fått opprettet et nettkjema for "MS Forskningsgruppen UiO/OUS sin Idébank".

Vi tar imot forslag og innspill til våre pågående og fremtidige forskningsprosjekter, og vil vurdere og diskutere dette videre ved anledning med våre brukerrepresentanter.

Vennligst se følgende link for mer informasjon: https://skjema.uio.no/96381

Vi takker for deres interesse!

 
Page visits: 1177