Hjerneuken 2017: Nytt om MS-forskning ved Oslo Universitetssykehus"

Den 22/11 avholdt vi et åpent møte i forbindelse med Hjerneuken med tittelen "Nytt om MS-forskning ved Oslo Universitetssykehus". Tross det utfordrende været var det nesten fullt i auditoriet. Gode spørsmål og interesserte deltakere, noen kom også langveisfra i ens ærend. Vi takker for oppmøtet og igjen til alle studiedeltakere som muliggjør vår pågående forskning. Følg med her og på vår hjemmeside for nye oppdateringer. Noen av presentasjonene vil også bli lagt ut i etterkant, følg med på Facebook eller vår hjemmeside her.

 

 
Page visits: 774