Kurs i planlegging, etablering og drift av registre (Registerstøtte)

Det kan være mange involverte aktører under planlegging av et register

Det vil i regi av Avdeling for biobank- og registerstøtte bli holdt kurs i planlegging, etablering og drift av registre med spesielt fokus på design av langvarige forsknings- og kvalitetsregistre. Kurset er gratis og åpent for alle ansatte i HSØ. Det er bindende påmelding.  

Tidspunkt: Grunnet Covid-19 vil nye kursdatoer bli annonsert senere

Sted: Vil bli annonsert

Hvorfor er kurset relevant?
  • Kurset gjennomgår viktige faktorer som erfaringsmessig kan ha stor betydning ved planlegging, etablering og drift av registre
  • Planlegging med henblikk på aktører (for eksempel profesjoner og systemer) som blir påvirket
  • Planlegging med henblikk på dataminimering
  • Kjente designutfordringer og hvordan man kan planlegge for å unngå disse

Kursets innhold:
  • Råd omkring design og drift av registre
  • Råd omkring kvalitetssikring av data
  • Gjennomgang av godkjente "registerverktøy" ved OUS (IT løsninger for sikker strukturert innsamling og lagring av registerdata)

NB! Vi tar ikke for oss selve formaliseringsprosessen. Selv om det er tilsvarende formalisering som må til, kan prosessen være ulik mellom - og ikke minst avhenig av registertype.  Vi gir en-til-en registerspesifikk rådgivning i egne møter.

Påmeldingsskjema

Navn:
Stilling:
Arbeidsgiver:
Avdeling:
Epost*: NB!*
  *NB - obligatorisk! Felt for epostadresse må fylles ut for at skjemaet skal sendes, hvis ikke blir skjemaet nullstilt ved innsending.

Kontakt "Team Registerstøtte" ved spørsmål knyttet til kursinnholdet eller for å få spesifikk register-rådgivning.

Se deltakerliste

Kontaktinfo: Registerstotte@ous-hf.no  

 
Page visits: 1013