Epidata

Epidata er en godkjent løsning for innsamling av data, er enkel å lære seg og brukeren har selv full kontroll over prosjektet.

Det holdes ikke egne introduksjonskurs i Epidata.

Du lærer deg epidata på egenhånd, tilsvarende som for eksempelvis Excel eller SPSS.

Vi har laget en enkel brukermanualen til Epidata og gjort det enklere å sette seg inn i programmet på egenhånd: Brukermanual til Epidata Manager og Entry Client versjon 4.2.0.0

Hvorfor er manualen relevant?

  • Manualen gir en introduksjon til bruk av Epidata for opprettelse av spørreskjema (CRF'er) til innsamling av strukturerte data til forskningsprosjekt.
  • Excel og SPSS m.m. er ikke lenger godkjente IT verktøy for datainnsamling og for mange mindre forskningprosjekt er Epidata erfaringsmessig et egnet verktøy som er lett å bruke og gir lite feil ved innsamling av data.

Manualens innhold:

  • Gjennomgang av ulike type variabler som kan brukes ved data-innsamling.
  • Oppsett av sporing/endringslogg i løsningen (påbudt forIT løsninger til datainnsamling ved OUS).
  • Opprettelse og design av spørreskjema.
  • Export av data til SPSS og STATA.
  • Import av data

Trenger du innspill til hvordan du skal designe prosjektet ditt har vi eget kurs i registerdesign

Kontaktinfo: Registerstotte@ous-hf.no