Epidata - brukermanual

Epidata er en godkjent løsning for innsamling av data, er enkel å lære seg og brukeren har selv full kontroll over prosjektet.

Du lærer deg epidata på egenhånd, tilsvarende som for eksempelvis Excel eller SPSS, og regional forskningstøtte har ikke noen support av Epidata.

Vi har laget en enkel brukermanualen til Epidata og gjort det enklere å sette seg inn i programmet på egenhånd: Brukermanual til Epidata Manager og Entry Client versjon 4.2.0.0

Hvorfor er manualen relevant?

  • Manualen gir en introduksjon til bruk av Epidata for opprettelse av spørreskjema (CRF'er) til innsamling av strukturerte data til forskningsprosjekt.
  • Excel og SPSS m.m. er ikke lenger godkjente IT verktøy for datainnsamling og for mange mindre forskningprosjekt er Epidata erfaringsmessig et egnet verktøy som er lett å bruke og gir lite feil ved innsamling av data.

Manualens innhold:

  • Gjennomgang av ulike type variabler som kan brukes ved data-innsamling.
  • Oppsett av sporing/endringslogg i løsningen (påbudt for IT løsninger til datainnsamling ved OUS).
  • Opprettelse og design av spørreskjema.
  • Export av data til SPSS og STATA.
  • Import av data