Egenlæringskurs i data-management/bearbeiding av data med tanke på statistisk analyse

Det kan allerede i planleggingsfasen av datainnsamling være lurt å tenke på den kommende databearbeidingen, så ikke nøl med å ta dette kurset på et tidlig stadium.

I regi av regional forskningstøtte i HSØ ved avdeling for biobank- og registerstøtte  har det blitt laget et skriftlig introduksjonskurs i data-management/data-bearbeiding i SPSS. 

Lenke til kurs-manual 

 

Hvorfor er kurset relevant?

 • Kurset gir en introduksjon til de mest grunnleggende metodene for teknisk bearbeiding og klargjøring av data innen man skal gjennomføre statistiske analyser eller lage rapporter.
 • Det er tidsbesparende å kunne utføre databearbeidingen selv.
 • Det sikrer større grad av god datakvalitet ved å benytte sikre metoder for databearbeiding i et egnet verktøy.
 • Det er relevant i forhold til planleggingsfasen hvor man selv skal samle inn data til forskning eller kvalitetssikring (god planlegging gir mindre databearbeiding).
 • Kurset bruker primært SPSS som verktøy.
 • Kurset er et forkurs til OCBEs kurs i grunnleggende statistiske analyser med SPSS, og vil også være nyttig som grunnlag for andre kurs OCBE arrangerer.

Kursets innhold:

 • Konvertering av datafiler før import til SPSS
 • Import av datafiler til SPSS
 • Kvalitetssikring av datafiler
 • Finne og rangere duplikater i en datafil
 • Eksport av data fra SPSS til andre filformater
 • Kobling av datafiler i SPSS
 • Restrukturering av datafiler i SPSS
 • Seleksjon av data basert på betingelser
 • Konvertering av variabeltyper
 • Aggregering av verdier
 • Re-koding av variabler
 • Jobbe med datovariabler (endre datoformater, regne ut liggetid m.m.)
 • Regne med variabler (addisjon og subtraksjon)

For mer informasjon om avdeling for registerstøttes rådgivningstilbud trykk her!

Kontaktinfo: Registerstotte@ous-hf.no