Grunnkurs i Medinsight

Medinsight er et verktøy for opprettelse av skreddersydde medisinske registre og har innebygd rapportfunksjonalitet for kontinuerlig tilgang til egne data. Medinsight anbefales spesielt for kompliserte registre og registre med enten stort antall pasienter og/eller lang oppfølging.

Medinsight skiller seg fra andre verktøy gjennom at egne utviklere skreddersyr registeret til bestillers behov. Det er derfor stor variasjon fra register til register, og funksjonaliteten favner bredt. I dette kurset ser vi på hvordan man tar i bruk grunnleggende funksjonalitet og går videre derfra til å vise ulik populær funksjonalitet i enkeltregistre og i det nylig "oppussede" koblingslisteregisteret.

Tidspunkt: Grunnet Covid-19 er alle klasseroms-kurs intill videre utsatt.

Sted: Vil bli annonsert


Hvorfor er kurset relevant?

  • Kurset gir en introduksjon til bruk av Medinsight.
  • Kurset viser et utvalg muligheter og hvordan ulike skreddersydde løsninger kan være
  • Kurset skal gi deg et grunnlag slik at du i etterkant enklere kan lære deg et spesifikt register å kjenne, eller vurdere om Medinsight kan være aktuelt å ta i bruk på ditt fagområde.

Kursets innhold:

 
Page visits: 1455