Members of the group

Main members:
Eivind Berge, overlege. E-post: eivind.berge@medisin.uio.no
Astrid Gjerdrum Hornslien, post-doc.stipendiat. E-post: astrid.hornslien@medisin.uio.no
Else Charlotte Sandset, lege i spesialisering og post-doc.stipendiat. E-post: else@sandset.net
Maria Hollund Mehlum, doktorgradsstipendiat. E-post: maria.mehlum@gmail.com
Mirza Jusufovic, doktorgradsstipendiat. E-post: mirzajus@hotmail.com
Brynjar Fure, overlege. E-post: brynjar.fure@kunnskapssenteret.no
Sigurd Vatn, overlege. E-post: sigurd.vatn@ous-hf.no
Anders B. Martinsen, lege i spesialisering. E-post: anbmar@ous-hf.no
Jasna Ribic, lege i spesialisering. E-post: jasrib@ous-hf.no
Elisabeth Forfang, lege i spesialisering. E-post: elisabeth.forfang@ous-hf.no
Margrete Mangset, forskningssykepleier. E-post: marg2_mangset@hotmail.com
Georgios Vlachos, doktorgradsstipendiat. E-post: georgios.vlachos@ous-hf.no
Lars Holger Altheld, lege i spesialisering. E-post: uxaltl@ous-hf.no
Benedicte Rønning, lege i spesialisering. E-post: benedronning@gmail.com
Charlotta Hamre, fysioterapeut. E-post: charlotta.hamre@ous-hf.no
Linn Kleven, helseøkonom i forskerstilling. E-post: linn.kleven@ous-hf.no
Erik Edward Prestgaard, doktorgradsstipendiat. E-post: erikprest@gmail.com

Associated members:
Torgeir Bruun Wyller, overlege og professor. E-post: t.b.wyller@medisin.uio.no
Hege Ihle-Hansen, overlege. E-post: hege.ihle-hansen@vestreviken.no
Karsten Bruins Slot, forsker. E-post: kbruinsslot@yahoo.no
Siren Eriksen Kouwenhoven, doktorgradsstipendiat. E-post: siren.eriksen.kouwenhoven@hibu.no
Marie Helene Ursin, doktorgradsstipendiat. E-post: marie.ursin@gmail.com
Guri Hagberg, doktorgradsstipendiat. E-post: guri.hagberg@vestreviken.no
Ragna Engstad, turnuskandidat. E-post: ragna.engstad@me.no
Tora Torgersen Engstad, lege i spesialisering. E-post: tora.engstad@me.no
Erlend Solberg Dørum. E-post: erlendsd@hotmail.com
Jan Egil Nordvik. E-post: j.e.nordvik@gmail.com
Ragnhild Munthe-Kaas. E-post: ragnhild.munthe-kaas@vestreviken.no

 
Page visits: 5048