Group members

Main members

 • Elin B Strand, fag-forskningsansvarlig, PhD, psykologspesialist
 • Ingrid Herder, overlege/revmatolog
 • Babak Asadi Azarbaijani, biobankleder/PhD stipendiat (tilhører forskergruppe v Uio)
 • Hilde Haukeland, forskningssykepleier
 • Irma Pinxsterhuis, PhD, ergoterapispesialist
 • Katarina Lien, lege, PhD stipendiat (tilhører forskergruppe ved Uio)
 • Sissel Skulberg Martinsen, forskningssykepleier
 • Einar Kjørven, overlege/allmennmedisiner
 • Kjersti Uvaag, spesialfysioterapeut

Associated members

 • Toril Dammen, professor, PhD, MD, Avdeling for atferdsfag, Uio, Toril.dammen@medisin.uio.no
 • Lise Solbeg Nes, PhD, senter/forskningsleder Senter for Pasientmedvirkning og Samhandling, OUS, Lise.Solberg.Nes@rr-research.no
 • Kristine Lillestøl, PhD, MD, post doc Institutt for samfunnsmedisin. Uio, Lillek78@gmail.com
 • Ingrid Helland, MD, PhD, Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME, OUS, ihelland@ous-hf.no
 • Kari Tveito, MD, PhD, Tidsskrift for Norsk legeforening, Kari.tveito@me.com
 • Henrik B Jakobsen, PhD, psykolog, smerteklinikken OUS/NTNU, Heboja@ous-hf.no
 • Per Medbøe Thorsby, PhD, MD, Hormonlaboratoriet, OUS, pertho@ous-hf.no
 • Per Ole Iversen, professor, PhD, MD, OUS, Uio, uxpeiv@ous-hf.no
 • Yenan Bryceson, PhD, MD, Karolinska Universitets sykehus, Sverige, yenan.bryceson@ki.se
 • Jakob Theorell, PhD student, MD, Karolinska Universitets sykehus, Sverige, jakob.theorell@ki.se
 • Eleanor Riley, BSc BVSc PhD FMedSci, Professor of Infectious Disease Immunology LSTHM, eleanor.riley@lshtm.ac.uk
 • Eliana Lacerda, PhD, MD, UK MEBiobank, LSTHM. Eliana.Lacerda@lshtm.ac.uk
 • Leonard A Jason, professor, PhD, Depaul University, Chicago, US, LJASON@depaul.edu
 • Madison Sunnquist, PhD student, DePaul Univeristy , Chicago, MSUNNQUI@depaul.edu
 • Julian Blanco, PhD, MD, Fundacio Institut Germans trias i Pujol, Hospital Germans Trias i Pujol Spain, JBlanco@irsicaixa.es
 
Page visits: 2877