Clinical trials

Nedenfor finner du direkte lenker til alle studier ved Utprøvingsenheten som er åpne for inklusjon, kategorisert etter krefttype. Her kan du finne kortfattet informasjon om studiene og nødvendig kontaktinformasjon.

Oversikt over tidlig fase (I og II) studier i Norden finnes på www.nordicnect.org

For mer informasjon ang. kliniske studier se hva er kliniske studier?

Flere kreftformer

Gallegangskreft

Hjernekreft

Hode- og halskreft

Hudkreft

Lungekreft

Melanom

MPNST

 Tykk- og endetarmskreft

 
Page visits: 149