Ischemic Heart Disease

Dan Atar
Dan Atar

Academic interests

 • Prevention of reperfusion injury in myocardial infarction
 • Troponin - both molecular and clinical aspects
 • "FIRE"-trial: Chair of study in patients with myocardial infarction
 • EU-FP7, MITOCARE: Head of clinical trial consortium to study patients with myocardial infarction
 • Atrial fibrillation - pharmacotherapy

Information from Dan Atar's personal page at UiO

Iskemisk hjertesykdom

Vi bedriver forskning innenfor koronar hjertesykdom. Dette inkluderer diagnoseproblematikk, behandling, risikofaktorer, ikke-invasive tiltak, registrering, biomarkører, helseøkonomi og hjertesvikt.

Om gruppen

Gruppen forsker på et bredt spekter av problemstillinger innenfor iskemisk hjertesykdom. Vi er engasjert i studier som fokuserer på koronar revaskularisering og mekanismer knyttet til myokardinal reperfusjonsskade.

I tillegg har vi flere aktive prosjekter som fokuserer på kardiovaskulære biomarkører.

Gruppen er også involvert i studier som omhandler kardiovaskulær bildediagnostikk og evaluering av blodårefunksjoner.

Vi har dessuten kliniske studier som evaluerer helseøkonomi ved rehabilitering av pasienter med akutt hjerteinfarkt, med et eget hjerteinfarktregister og studier som utløper fra dette.

Gruppen er også involvert i studier av hjerteinfarktpasienter som ved MR har utvist et normalt koronar angiogram.

Langsiktig mål for vår forskning er å utvikle økt forståelse for patomekanismer ved akutt iskemisk hjertesykdom, og behandlingsprinsipper.

Samarbeidspartnere

 

Publisert 15. mai 2012 14:56 - Sist endret 28. aug. 2018 10:02

Deltakere

 • Sigrun Halvorsen
 • Dan Atar
 • Stefan Agewall
 • Kristin Angel
 • Anne Rossebø
 • Thomas von Lueder
 • Paul Vanberg
 • Trygve Sørdahl Hall
 • Anders Hommerstad
 • Tonje Johannessen
 • Tonje Hildebrandt
 • Kristin Marie Kvakkestad
 • Stine Fossum
 • Sara Reinvik Ulimoen
 • Jørgen Gravning
 • Ole-Christian Rutherford
 • Jonas Hallén
Detaljert oversikt over deltakere

 
Page visits: 1720