Infection and immunology

English version of this page

Infeksjon og immunologi

Forskergruppen arbeider med problemstillinger innen antibiotikabruk og med problemstillinger relatert til pasienter med primære immundefekter.

Vi forsker også på primær og sekundær immunsvikt.
De senere årene har vi jobbet spesielt med DiGeorge-syndrom.

Mål for forskningen

Vi har som mål å bedre diagnostikk og behandling av alvorlige infeksjoner hos barn og kartlegge immunologiske mekanismer, bedre behandling og oppfølging av barn med medfødte immundefekter.


Gjennom et internasjonalt samarbeid har gruppen vært involvert i kartlegging av flere immunsviktgen.

Vi har vært et Jeffrey Modell Diagnostic and Research Center fra 2014 og ERN-RITA medlem fra 2022. Vi har også drevet Referansesenteret for DiGeorge-syndrom siden 2008.

Pågående studier

 • Hematologiske og immunologiske studier av pasienter med DiGeorge syndrom og andre mikrodelesjonssyndromer
 • Alvorlig immunsvikt og uventet spedbarnsdød (inkl. nasjonal studie på spedbarn død før 2 års alder)

 • 22q11 syndromer og psykiatrisk sykdom, delstudie i BUPGEN prosjektet

 • Norwegian Enhanced Paediatric Immunisation Surveillance Network (NorEPIS) studier: 1) Rotavirus-studien; 2) Luftveisinfeksjoner hos barn og unge I Norge

 • Sykdomsbyrde av Enterovirus og Parechovirus assosierte CNS infeksjoner i Norge (i samarbeid med Avdeling for mikrobiologi, OUS og FHI)

 • COVID-19 hos norske barn på sykehus – risikofaktorer, utfall og immunologi (i samarbeid med forskningsgruppen ORAACLE og flere norske barneavdelinger)

 • Best Available Treatment Study (BATS) (Behandling av Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C))y

 • STAT1 Gain of Function gene editing study 

 • CRISPR-Cas genterapi for å bedre immunologisk kompetanse hos pasienter med denne typen immunsvikt 

 • Subcutaneous immunoglobulin infusions in infants and pre-school children with primary immunodeficiency; use and efficacy

 • Subcutaneous immunoglobulin infusions in infants and pre-school children with primary immunodeficiency; weekly or bi-weekly infusions?

 • Funksjonelle studier av nye sykdomsgener med utgangspunkt i immunsviktpasienter behandlet ved OUS 

 • Behandlingsstudier på primær immunsvikt, bl.a. gjennom samarbeid med GOSH, London

 • Maternal Infant Immunity against Vaccine Preventable Diseases in Norway (MINI-Nor) (FHI studie med pasientrekruttering på OUS) 

 • Whole body MRI in healthy children and children with CNO (Studie ved Barneradiologisk avd OUS med pasientrekruttering fra Avdeling for barnemedisin)

Industri-finansierte prosjekter:

 • Subcutaneous immunoglobulin infusions in infants and pre-school children with primary immunodeficiency; use and efficacy
 • Subcutaneous immunoglobulin infusions in infants and pre-school children with primary immunodeficiency; weekly or bi-weekly infusions?

PhD prosjekter

 • Karen Helene Bronken Martinsen: STAT1 relatert sykdom

 • Torstein Øverland: Hematologiske og immunologiske studier av pasienter med DiGeorge syndrom og andre mikrodelesjonssyndromer

 • Karen Marie Lundeby: Subkutane immunglobulininfusjoner; bruk, effekt og livskvalitet

Samarbeid

Vi har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • Nyfødtscreeningen, OUS
 • Avdeling for genetikk, OUS
 • Mikrobiologisk avdeling, OUS
 • Immunologisk institutt, UiO
 • Folkehelseinstituttet
 • Seksjon for medisinsk genetikk, Sykehuset Telemark

Internasjonalt

 • Andy Gennery, Great North Children´s Hospital, Newcastle, UK
 • Austin Worth/Graham Davies, Great Ormond Street Hospital, London, UK
 • Adilia Warris, The Institute of Medical Sciences, University of Aberdeen, Aberdeen, UK

Utvalgte publikasjoner

 1. Risk factors for SARS-CoV-2 infection and hospitalisation in children and adolescents in Norway: a nationwide population-based study. Størdal K, Ruiz PL, Greve-Isdahl M, Surén P, Knudsen PK, Gulseth HL, Tapia G. BMJ Open. 2022
 2. The incidence of infectious diseases and viruses other than SARS-CoV-2 amongst hospitalised children in Oslo, Norway during the Covid-19 pandemic 2020-2021. Knudsen PK, Lind A, Klundby I, Dudman S. J Clin Virol Plus. 2022
 3. The burden of respiratory syncytial virus in children under 5 years of age in Norway. Havdal LB, Bøås H, Bekkevold T, Kran AB, Rojahn AE, Størdal K, Debes S, Døllner H, Nordbø SA, Barstad B, Haarr E, Fernández LV, Nakstad B, Inchley C, Flem E. J Infect. 2022
 4. Risk factors associated with severe disease in respiratory syncytial virus infected children under 5 years of age. Havdal LB, Bøås H, Bekkevold T, Bakken Kran AM, Rojahn AE, Størdal K, Debes S, Døllner H, Nordbø SA, Barstad B, Haarr E, Fernández LV, Nakstad B, Inchley C, Flem E. Front Pediatr. 2022
 5. The burden of hospital-attended influenza in Norwegian children. Bøås H, Bekkevold T, Havdal LB, Kran AB, Rojahn AE, Størdal K, Debes S, Døllner H, Nordbø SA, Barstad B, Haarr E, Vázquez Fernández L, Nakstad B, Leegaard TM, Hungnes O, Flem E; Norwegian Enhanced Pediatric Immunisation Surveillance (NorEPIS) Network. Front Pediatr. 2022
Publisert 24. sep. 2012 12:38 - Sist endret 8. des. 2023 13:45

Kontakt

Deltakere

 • Hans Christian Erichsen Landsverk Universitetet i Oslo
 • Tore Gunnar Abrahamsen Universitetet i Oslo
 • Per Kristian Knudsen
 • Astrid Rojahn
 • Ingvild Ask
 • Dina Aresvik Grinde
 • Kiran Gul
 • Kari Lima
 • Torstein Øverland
 • Jintana Bunpan Andersen
 • Karen Marie Lundeby
 • Karen Helene Bronken Martinsen
 • Janne Baust
 • Irene Urnes Tjernlund
 • Asbjørg Stray-Pedersen
 • Jochen Büchner
Detaljert oversikt over deltakere

 
Page visits: 4209