Multiple Sclerosis (MS) research group

 

Multiple Sclerosis (MS) research group at Oslo University Hospital (OUH) - University of Oslo (UiO) aims to identify characteristics and susceptibility factors of MS, to contribute to a better understanding of the disease and development of better treatments. We perform genetic, immunological, clinical, epidemiological, environmental, MRI and translational studies of MS in collaboration with national and international research partners and networks. The MS research group is a member of the Neuroscience Research Unit (NRU).

Read about Multiple Sclerosis research group in Norwegian on our University of Oslo website.

And check out our Facebook page: MS-forskningsgruppen ved Oslo Universitetssykehus - UiO


  

Photo: MS research group at Ullevål, june 2016.


Large photo and names  
 
 

Sys4MS nyhetsbrev

 

Se linken her for første nyhetsbrev fra den Europeiske multisenterstudien Sys4MS der vi deltar og har rekruttert inn nesten 100 MS pasienter.

Tusen takk til alle deltakere for deres tid og engasjement.

Vi minner også om vårt åpne møte i forbindelse med Hjerneuken, onsdag 22/11-17 kl 18-20. 

Sted: Oslo Universitetssykehus - Ullevål sykehus

Bygg 25 (Laboratoriebygget), 1 etasje, Grønt Auditorium

Se tidligere artikkel for program eller vår Facebook side.


More  
 
 

Master students preparing to defend their thesis

 

BSc Ingrid Mo og BSc Fernanda Kropf Correia will defend their Master thesis Tuesday 7/11 and Thursday 9/11.

See here for more information:

http://www.mn.uio.no/ibv/studier/aktuelt/mastereksamen/host-2017/Fernanda%20Kropf
https://www.mn.uio.no/ibv/studier/aktuelt/mastereksamen/host-2017/ingrid-mo.html

We wish them good luck!


More  
 
 

Velkommen til åpent foredrag under Hjerneuken 2017

 

Vi ønsker å invitere alle interesserte til vårt åpne foredrag i forbindelse med Hjerneuken 2017.

Tid og sted: Onsdag 22/11 kl 18:00-20:00, Ullevål sykehus, Bygg 25 (Labbygget), 1. etasje, Grønt auditorium.

Se vedlagt dokument for utfyllende program her.

Vel møtt!


More  
 
 

Disputas Piotr Sowa 29/9-17 - vel møtt!

 

MD. Piotr Wladyslaw Sowa ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): MRI biomarkers in multiple sclerosis. Perfusion weighted imaging and restriction spectrum imaging.


More  
 
 

MR and CT in Brain Diseases

 

Seminar on MS and CT in brain diseases - Thursday 21.09.17 at 12.00-17.00 at Rikshospitalet B - Blue Auditorium there is a seminar on MR and CT in brain diseases. This is arranged by the Neuroscience Research Unit in collaboration with the Department of Radiology

Dr. Maria Rocca, who is chief of unit and a group leader at the Division of Neuroscience, Neuroimaging of CNS White Matter lab at the Hospital of San Raffaele, Milan, Italy will give a talk on her research on MR and multiple sclerosis (MS). In addition, we have several Norwegian speakers from the Oslo University Hospital/University of Oslo, for more details see the program here.

 

The day after (22/9-17) there will be a seminar (mainly in Norwegian) on pediatric MS at 09.30-14.30 at Domus Medica 4, room L200. Please sign up for the seminar within 1/9-17. For more details see here.


More  
 
 

Sys4MS årsmøte i Oslo 20/6-17

 
Vi hadde gleden av å arrangere årets "annual meeting" for en av de Europeiske mulitsenterstudiene vi for tiden bidrar til. Stedet var Ekebergrestauranten og Oslo viste seg fra sin beste side.
 
Det ble en innholdsrik dag med en god oppsummering av studien. Tilstede på deler av møtet var også tidligere leder av Oslo MS Forening Stig Søraa og rådgiver Eva Høili fra MS Forbundet. De holdt begge inspirerende innlegg og "Trå til for MS" ble særlig trukket frem. De kom med gode innspill til oss som vi setter stor pris på, dette samarbeider meg foreningene er noe vi verdsetter høyt.
 
 
Vi har forøvrig siste dag med inklusjon mandag 26/6-17, etter dette kommer en kort oppdatering på hvordan det har gått.
 
For flere bilder vennligst sjekk ut vår Facebook side: https://www.facebook.com/ouhmsresearchgroup/
 
Mvh MS forskningsgruppen
 
 
 

More  
 
 

Presentasjon fra Forskningsseminar ved Nevroklinikken

 

I dag ble det avholdt Forskningsseminar for Nevroklinikken ved OUS. PhD stipendiat Einar August Høgestøl ved MS forskningsgruppen holdt innlegg her med det prosjektet vi har som favner flest medlemmer av gruppen vår, den Europeiske multienterstudien "Sys4MS". For de interesserte og deltakere kan dere se presentasjonen ved å trykke her.

Det ligger også ute på vår Facebook side for de som finner dette lettere: "MS forskningsgruppen ved Oslo Universitetssykehus - UiO".


More  
 
 

Disputas Pankaj Kumar Keshari 23/5-17

 

M.Sc. Pankaj Kumar Keshari ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Genetic and molecular studies of multiple sclerosis associated genes.

Tid og sted: 23. mai 2017 13:15, Runde Auditorium R-105, Domus medica, Sognsvannsveien 9

Vel møtt!

Se link her for utfyllende informasjon.


More  
 
 

Nye MR retningslinjer fra MS forskningsgruppen ved OUS - UiO

 

Vi har nylig sammenfattet en kort oppsummering av anbefalte retningslinjer for bruk av MR i oppfølgingen av MS, det ligger også en link til den mer omfattende artikkelen som kom i Tidsskriftet i 2016.

Håper dette vil være et nyttig hjelpemiddel for leger i en hektisk poliklinisk hverdag, samt for øvrige interesserte.

Kort veileder: MR-undersøkelser ved MS

Artikkel: MR-undersøkelser ved multippel sklerose


More  
 
 

MS Research

 

Vi er en aktiv forskningsgruppe!

Her følger årsrapporten vår som nettopp er sendt inn. Dersom spørsmål til denne ta kontakt med oss.

https://www.ous-research.no/harbo/docs/Rapport2016_Multiple Sclerosis 120417_Harbo.pdf


More  
 
 

Norsk deltagelse i EU-prosjekt som sikter på bedre behandling av multippel sklerose

 

Et nytt globalt konsortium kalt «MultipleMS» har fått en bevilgning på 15 millioner euro av EU som del av Horizon2020 programmet. Målet for dette store prosjektet som starter 1.1.2017, er ny og bedre behandling for den nevrologiske sykdommen multippel sklerose (MS).

MS-forskningsgruppen ved Universitet i Oslo/Oslo universitetssykehus deltar i ledelsen av dette arbeidet, som koordineres av det Karolinska Instituttet (KI) i Sverige. Til sammen 21 partnere fra 12 land skal samarbeide for å identifisere molekylære mekanismer bak sykdommen og derved finne metoder som kan skreddersy behandlingen av MS pasienter.

MS er en immunmediert sykdom som rammer det sentrale nervesystemet. MS rammer over 2 millioner verden over og er en av de vanligste årsakene til funksjonshemming blant den yngre befolkingen i Europa. MS er en mangeartet sykdom. Det finnes ikke helbredende, men sykdomsbremsende behandlings-muligheter for de fleste pasienter, og utfallet av etablerte behandlinger er svært varierende. Prosjektets navn «MultipleMS» refererer til at MS både har mange ulike symptomer og forløp, og at det trengs ulike nye metoder for å kunne skreddersy behandlingen til den enkelte pasient.

"Det som er unikt i dette prosjektet er størrelsen på forskningsnettverket og at man vil slå samme mange ulike datatyper innhentet av forskningsgrupper over hele verden. Vi vil søke etter nye metoder for å skreddersy behandlingen for den enkelte pasient basert på studier og undersøkelser av MS-pasientene og biomarkører i ulike prøver", sier professor og overlege Hanne Flinstad Harbo. Hun leder det norske bidraget i «MultipleMS»-prosjektet, som skal utføres av MS-forskningsgruppen ved Universitet i Oslo/Oslo universitetssykehus."

Prosjektet springer ut fra eksisterende samarbeid i «The Nordic MS Genetics Consortium», «The International MS Genetics Consortium»(IMSGC) og «The International Human Epigenome Consortium» (IHEC). Prosjektet vil etablere et stort datasett med kliniske, genetiske, epigenetiske, molekylære, MRI- og miljø-data fra over 50.000 MS pasienter og 30.000 friske kontroller fra mange deler av verden. I tillegg skal det samles data fra nydiagnostiserte MS-pasienter, for å kunne bekrefte resultater av analysene av det meget omfattende, allerede etablerte datasettet.  

www.multiplems.eu

 

Norske kontakt-personer:

Professor og overlege  Hanne Flinstad Harbo (norsk leder) – email: h.f.harbo@medisin.uio.no  Mobil: 99546680

Forsker Steffan Daniel Bos-Haugen (norsk koordinator kommunikasjon) – s.d.bos@medisin.uio.no

 

Bilde: Medlemmer av MS forskningsgruppen ved Oslo Universitetssykehus/

Universitet i Oslo deltar i det EU-finansierte verdensomfattendeforskningsprosjektet «MultipleMS». Fra venstre forsker Steffan Bos, forsker og førsteamanuensis Tone Berge, overlege og førsteamanuensis Mona K. Beyer, overlege og professor Hanne Flinstad Harbo (arbeidspakkeleder og medlem av ledergruppen i prosjektet), overlege og førsteamanuensis Pål Berg-Hansen, overlege og professor Elisabeth Gulowsen Celius) (Bilde: Steffan Bos)


More  
 
 

Oppdatering Sys4MS studien og god jul!

 

Takk til alle 44 studiedeltakere som frem til nå har bidratt i vår pågående MS studie. Vi setter stor pris på deres bidrag og entusiasme. Vi håper å nå 100 pasienter før vi er ferdige, nye innkallinger kommer forhåpentligvis ila romjulen. Ved spørsmål rundt studie vennligst se presentasjon fra MS møtet under Hjerneuken, eller kontakt oss på studiemail: oushfpbmsfu2016@ous-hf.no 

Takk også til alle samarbeidspartnere som får dette til å gå rundt, dere er mange!

Riktig god jul ønskes dere alle fra MS forskningsgruppen!


More  
 
 

New funding for the MS Research Group

 

We are delighted to announce that we received new funding from the Norwegian Southeastern Health Authorities (“Helse Sør-Øst”) in the category “Open Project Support”. The project "Integrating genetic and MRI data in multiple sclerosis" allows us to pursue and expand our research on genetic mechanisms and pathways in MS combined with MRI studies of specific MS-phenotypes. In this project, we will be hiring new researchers to be included in our MS research group, these positions will be announced in the near future through the official channels.

 


More  
 
 

Åpent møte om Multippel Sklerose under Hjerneuken 2016

 

Det var godt oppmøte og fin spredning i presentasjonene på det åpne møtet om Multippel Sklerose i forbindelse med Hjerneuken den 23/11-16. Vi håper de som var der fikk utbytte av dette og fikk et lite innblikk i hva MS forskningsgruppen ved OUS - UiO bruker noe av tiden sin på. Takk til dere som kom og de som arrangerte!

Overlege og PhD stipendiat Heidi Flemmen fra STHF snakker om hennes prosjekt om "Sosioøkonomiske faktorer for MS"


More  
 
 

Vi gratulerer doktor Christian Page med sin doktograd!

 

M.Sc. Christian Page i MS forskningsgruppen ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) mandag 21.11.16. Tittelen på hans avhandling var: DNA Methylation and Exome Chip Analysis in Complex Disease

Hovedveileder: Bettina Kulle Andreassen, Kreftregisteret, Oslo. Medveileder: Hanne F. Harbo

Bedømmelseskomiteen bestod av:

1. opponent: Professor Heike Bickeböller, Department of Genetic Epidemiology, University of Göttingen, Göttingen, Germany

2. opponent: Professor Stefan Johansson, Center for Medical Genetics and Molecular Medicine, Haukeland University Hospital, Bergen

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tom Hemming Karlsen, Division of Surgery, Inflammatory Medicine and Transplantation, Instititute of Clinical Medicin, Faculty of Medicin, University of Oslo

Disputasen ble ledet av Professor Petter Laake, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo


More  
 
 

Åpent MS møte 23/11-16 - vel møtt!

 

Åpent møte om multippel sklerosen ifm. Hjerneuken 2016

Tid: 23.november 2016 kl 18-19.30

Sted: Auditoriet i Kreft- og isolasjonsbygget («KIS-bygget»), Oslo Universitetssykehus, Ullevål

 

Program:

Kl. 18.00-18.15: Hva ser vi på MR ved MS?                                                       

Gro Nygaard, PhD

 

Kl. 18.15-18.30:  Informasjon om Sys4MS-studien.                        

Einar Høgestøl, PhD-stipendiat

 

Kl. 18.30-18.45: Sosioøkonomiske faktorer og MS                          

Heidi Øyen Flemmen, PhD-stipendiat

 

Kl. 18.45-19.00: Pause

 

Kl. 19.00-19.15 MS og molekylære mekanismer                                        

Tone Berge, 1.amanuensis

 

Kl. 19.15-19.30: Status for stamcelletransplantasjon ved MS i Norge   

Elisabeth Gulowsen Celius, professor

 

Møteledere:  Pål Berg-Hansen, PhD og Hanne Flinstad Harbo, professor


More  
 
 

Disputas: Christian Page - Genetisk epidemiologi 21/11-2016

 

Disputas: Christian Page - Genetisk epidemiologi

M.Sc. Christian Page ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): DNA Methylation and Exome Chip Analysis in Complex Disease.

Tid og sted: 21. nov. 2016 13:15, Nye auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9

For mer informasjon se her


More  
 
Tidligere saker
 Neuroscience Research Unit - Seminar på Refsnes Gods  
 Vellykket pasientmøte for en av våre studiepopulasjoner  
 Samarbeidspartner Åslaug R. Lorentzen er månedens forsker!  
 Vår gruppeleder Hanne Harbo blogger om forskning!  
  IMSCOGS 2016 
 Doktorkreering 9. juni 2016  
 Tildeling av midler på Nevrodagene  
 Tildeling av forskningsmidler  
 Verdens MS dag 25 mai 2016  
 Vi gratulerer Gro Owren Nygaard med sin doktograd!