Multiple Sclerosis (MS) research group

Multiple Sclerosis (MS) research group at Oslo University Hospital (OUH) - University of Oslo (UiO) aims to identify characteristics and susceptibility factors of MS, to contribute to a better understanding of the disease and development of better treatments. We perform genetic, immunological, clinical, epidemiological, environmental, MRI and translational studies of MS in collaboration with national and international research partners and networks. The MS research group is a member of the Neuroscience Research Unit (NRU).

Read about Multiple Sclerosis research group in Norwegian on our University of Oslo website.

And check out our Facebook page: MS-forskningsgruppen ved Oslo Universitetssykehus - UiO


  

Photo: MS research group at the University of Oslo, 2018.

 

Blogg-innlegg om Sys4MS prosjektet

Gruppeleder Hanne F. Harbo og Ph.D stipendiat Einar August Høgestøl har i anledning "Ekspertsykehuset" ved Oslo Universitetssykehus sammenfattet et innlegg om vår deltakelse i Sys4MS prosjektet.

Her er link til selve innlegget.

 

God jul og godt nyttår fra MS Forskningsgruppen ved OUS/UiO

With these great memories from 2017 the MS Research Group at Oslo University Hospital and the University of Oslo wishes you all a Merry Christmas and a Happy New Year. We are looking forward to new challenges and collaborations in 2018!

Årskavalkade 2017

Julekort fra MS Forskningsgruppen

 

Hjerneuken 2017: Nytt om MS-forskning ved Oslo Universitetssykehus"

Den 22/11 avholdt vi et åpent møte i forbindelse med Hjerneuken med tittelen "Nytt om MS-forskning ved Oslo Universitetssykehus". Tross det utfordrende været var det nesten fullt i auditoriet. Gode spørsmål og interesserte deltakere, noen kom også langveisfra i ens ærend. Vi takker for oppmøtet og igjen til alle studiedeltakere som muliggjør vår pågående forskning. Følg med her og på vår hjemmeside for nye oppdateringer. Noen av presentasjonene vil også bli lagt ut i etterkant, følg med på Facebook eller vår hjemmeside her.

 

 

Sys4MS nyhetsbrev

Se linken her for første nyhetsbrev fra den Europeiske multisenterstudien Sys4MS der vi deltar og har rekruttert inn nesten 100 MS pasienter.

Tusen takk til alle deltakere for deres tid og engasjement.

Vi minner også om vårt åpne møte i forbindelse med Hjerneuken, onsdag 22/11-17 kl 18-20. 

Sted: Oslo Universitetssykehus - Ullevål sykehus

Bygg 25 (Laboratoriebygget), 1 etasje, Grønt Auditorium

Se tidligere artikkel for program eller vår Facebook side.

 

Velkommen til åpent foredrag under Hjerneuken 2017

Vi ønsker å invitere alle interesserte til vårt åpne foredrag i forbindelse med Hjerneuken 2017.

Tid og sted: Onsdag 22/11 kl 18:00-20:00, Ullevål sykehus, Bygg 25 (Labbygget), 1. etasje, Grønt auditorium.

Se vedlagt dokument for utfyllende program her.

Vel møtt!

 

Disputas Piotr Sowa 29/9-17 - vel møtt!

MD. Piotr Wladyslaw Sowa ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): MRI biomarkers in multiple sclerosis. Perfusion weighted imaging and restriction spectrum imaging.

 

MR and CT in Brain Diseases

Seminar on MS and CT in brain diseases - Thursday 21.09.17 at 12.00-17.00 at Rikshospitalet B - Blue Auditorium there is a seminar on MR and CT in brain diseases. This is arranged by the Neuroscience Research Unit in collaboration with the Department of Radiology

Dr. Maria Rocca, who is chief of unit and a group leader at the Division of Neuroscience, Neuroimaging of CNS White Matter lab at the Hospital of San Raffaele, Milan, Italy will give a talk on her research on MR and multiple sclerosis (MS). In addition, we have several Norwegian speakers from the Oslo University Hospital/University of Oslo, for more details see the program here.

 

The day after (22/9-17) there will be a seminar (mainly in Norwegian) on pediatric MS at 09.30-14.30 at Domus Medica 4, room L200. Please sign up for the seminar within 1/9-17. For more details see here.

 

Sys4MS årsmøte i Oslo 20/6-17

Vi hadde gleden av å arrangere årets "annual meeting" for en av de Europeiske mulitsenterstudiene vi for tiden bidrar til. Stedet var Ekebergrestauranten og Oslo viste seg fra sin beste side.
 
Det ble en innholdsrik dag med en god oppsummering av studien. Tilstede på deler av møtet var også tidligere leder av Oslo MS Forening Stig Søraa og rådgiver Eva Høili fra MS Forbundet. De holdt begge inspirerende innlegg og "Trå til for MS" ble særlig trukket frem. De kom med gode innspill til oss som vi setter stor pris på, dette samarbeider meg foreningene er noe vi verdsetter høyt.
 
 
Vi har forøvrig siste dag med inklusjon mandag 26/6-17, etter dette kommer en kort oppdatering på hvordan det har gått.
 
For flere bilder vennligst sjekk ut vår Facebook side: https://www.facebook.com/ouhmsresearchgroup/
 
Mvh MS forskningsgruppen
 
 
 
 

Presentasjon fra Forskningsseminar ved Nevroklinikken

I dag ble det avholdt Forskningsseminar for Nevroklinikken ved OUS. PhD stipendiat Einar August Høgestøl ved MS forskningsgruppen holdt innlegg her med det prosjektet vi har som favner flest medlemmer av gruppen vår, den Europeiske multienterstudien "Sys4MS". For de interesserte og deltakere kan dere se presentasjonen ved å trykke her.

Det ligger også ute på vår Facebook side for de som finner dette lettere: "MS forskningsgruppen ved Oslo Universitetssykehus - UiO".

 

Disputas Pankaj Kumar Keshari 23/5-17

M.Sc. Pankaj Kumar Keshari ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Genetic and molecular studies of multiple sclerosis associated genes.

Tid og sted: 23. mai 2017 13:15, Runde Auditorium R-105, Domus medica, Sognsvannsveien 9

Vel møtt!

Se link her for utfyllende informasjon.

 

Nye MR retningslinjer fra MS forskningsgruppen ved OUS - UiO

Vi har nylig sammenfattet en kort oppsummering av anbefalte retningslinjer for bruk av MR i oppfølgingen av MS, det ligger også en link til den mer omfattende artikkelen som kom i Tidsskriftet i 2016.

Håper dette vil være et nyttig hjelpemiddel for leger i en hektisk poliklinisk hverdag, samt for øvrige interesserte.

Kort veileder: MR-undersøkelser ved MS

Artikkel: MR-undersøkelser ved multippel sklerose

 

Norsk deltagelse i EU-prosjekt som sikter på bedre behandling av multippel sklerose

Et nytt globalt konsortium kalt «MultipleMS» har fått en bevilgning på 15 millioner euro av EU som del av Horizon2020 programmet. Målet for dette store prosjektet som starter 1.1.2017, er ny og bedre behandling for den nevrologiske sykdommen multippel sklerose (MS).

MS-forskningsgruppen ved Universitet i Oslo/Oslo universitetssykehus deltar i ledelsen av dette arbeidet, som koordineres av det Karolinska Instituttet (KI) i Sverige. Til sammen 21 partnere fra 12 land skal samarbeide for å identifisere molekylære mekanismer bak sykdommen og derved finne metoder som kan skreddersy behandlingen av MS pasienter.

MS er en immunmediert sykdom som rammer det sentrale nervesystemet. MS rammer over 2 millioner verden over og er en av de vanligste årsakene til funksjonshemming blant den yngre befolkingen i Europa. MS er en mangeartet sykdom. Det finnes ikke helbredende, men sykdomsbremsende behandlings-muligheter for de fleste pasienter, og utfallet av etablerte behandlinger er svært varierende. Prosjektets navn «MultipleMS» refererer til at MS både har mange ulike symptomer og forløp, og at det trengs ulike nye metoder for å kunne skreddersy behandlingen til den enkelte pasient.

"Det som er unikt i dette prosjektet er størrelsen på forskningsnettverket og at man vil slå samme mange ulike datatyper innhentet av forskningsgrupper over hele verden. Vi vil søke etter nye metoder for å skreddersy behandlingen for den enkelte pasient basert på studier og undersøkelser av MS-pasientene og biomarkører i ulike prøver", sier professor og overlege Hanne Flinstad Harbo. Hun leder det norske bidraget i «MultipleMS»-prosjektet, som skal utføres av MS-forskningsgruppen ved Universitet i Oslo/Oslo universitetssykehus."

Prosjektet springer ut fra eksisterende samarbeid i «The Nordic MS Genetics Consortium», «The International MS Genetics Consortium»(IMSGC) og «The International Human Epigenome Consortium» (IHEC). Prosjektet vil etablere et stort datasett med kliniske, genetiske, epigenetiske, molekylære, MRI- og miljø-data fra over 50.000 MS pasienter og 30.000 friske kontroller fra mange deler av verden. I tillegg skal det samles data fra nydiagnostiserte MS-pasienter, for å kunne bekrefte resultater av analysene av det meget omfattende, allerede etablerte datasettet.  

www.multiplems.eu

 

Norske kontakt-personer:

Professor og overlege  Hanne Flinstad Harbo (norsk leder) – email: h.f.harbo@medisin.uio.no  Mobil: 99546680

Forsker Steffan Daniel Bos-Haugen (norsk koordinator kommunikasjon) – s.d.bos@medisin.uio.no

 

Bilde: Medlemmer av MS forskningsgruppen ved Oslo Universitetssykehus/

Universitet i Oslo deltar i det EU-finansierte verdensomfattendeforskningsprosjektet «MultipleMS». Fra venstre forsker Steffan Bos, forsker og førsteamanuensis Tone Berge, overlege og førsteamanuensis Mona K. Beyer, overlege og professor Hanne Flinstad Harbo (arbeidspakkeleder og medlem av ledergruppen i prosjektet), overlege og førsteamanuensis Pål Berg-Hansen, overlege og professor Elisabeth Gulowsen Celius) (Bilde: Steffan Bos)

 

Oppdatering Sys4MS studien og god jul!

Takk til alle 44 studiedeltakere som frem til nå har bidratt i vår pågående MS studie. Vi setter stor pris på deres bidrag og entusiasme. Vi håper å nå 100 pasienter før vi er ferdige, nye innkallinger kommer forhåpentligvis ila romjulen. Ved spørsmål rundt studie vennligst se presentasjon fra MS møtet under Hjerneuken, eller kontakt oss på studiemail: oushfpbmsfu2016@ous-hf.no 

Takk også til alle samarbeidspartnere som får dette til å gå rundt, dere er mange!

Riktig god jul ønskes dere alle fra MS forskningsgruppen!

 

New funding for the MS Research Group

We are delighted to announce that we received new funding from the Norwegian Southeastern Health Authorities (“Helse Sør-Øst”) in the category “Open Project Support”. The project "Integrating genetic and MRI data in multiple sclerosis" allows us to pursue and expand our research on genetic mechanisms and pathways in MS combined with MRI studies of specific MS-phenotypes. In this project, we will be hiring new researchers to be included in our MS research group, these positions will be announced in the near future through the official channels.

 

 
Tidligere saker
  Presentasjoner fra MS møtet 23/11-16 
 Åpent møte om Multippel Sklerose under Hjerneuken 2016  
 Vi gratulerer doktor Christian Page med sin doktograd!  
 Åpent MS møte 23/11-16 - vel møtt!  
 Disputas: Christian Page - Genetisk epidemiologi 21/11-2016  
 Neuroscience Research Unit - Seminar på Refsnes Gods  
 Vellykket pasientmøte for en av våre studiepopulasjoner  
 Samarbeidspartner Åslaug R. Lorentzen er månedens forsker!  
 Vår gruppeleder Hanne Harbo blogger om forskning!  
  IMSCOGS 2016 
Page visits: 3962