Multiple Sclerosis (MS) research group

Multiple Sclerosis (MS) research group at Oslo University Hospital (OUH) - University of Oslo (UiO) aims to identify characteristics and susceptibility factors of MS, to contribute to a better understanding of the disease and development of better treatments. We perform genetic, immunological, clinical, epidemiological, environmental, MRI and translational studies of MS in collaboration with national and international research partners and networks. The MS research group is a member of the Neuroscience Research Unit (NRU).

Read about Multiple Sclerosis research group in Norwegian on our University of Oslo website.

And check out our Facebook page: MS-forskningsgruppen ved Oslo Universitetssykehus - UiO


  

Photo: MS research group at the University of Oslo, 2018.

Hjerneuken 2018 - Nytt om multippel sklerose - presentasjoner

Onsdag 21/11-18 ble årets MS innslag under Hjerneuken avholdt ved Oslo universitetssykehus.

Vi takker alle som møtte opp for gode spørsmål og diskusjoner i etterkant. Til slutt også en takk til våre gode samarbeidspartnere og våre studiedeltakere som muliggjør forskningsarbeidet vårt. Under ligger linker til våre presentasjoner for det som ikke hadde anledning til å delta på møtet.

Hjernealdring ved MS - ved lege og stipendiat Einar August Høgestøl

Nytt om studier av gener ved MS  - ved forsker Steffan Bos-Haugen

Rehabilitering ved MS, hva er nytt? - ved overlege og forskningsleder Stine Marit Moen, MS-senteret i Hakadal

MultipleMS – oppdatering om EU-prosjekt - ved overlege, førsteamanuensis Pål Berg-Hansen

MS-behandling gjennom 25 år, fra ingen behandling til mange alternativer - ved overlege og professor Elisabeth Gulowsen Celius

Brukermedvirking i internasjonal forskning - video laget i anledning ECTRIMS 2018

Kick-off møte med deltakere om Sys4MS oppfølging

Den 30/8-2018 avholdt vi et informasjonsmøte til deltakere og øvrig interesserte angående Sys4MS oppfølgingen som startet opp i august 2018. Et dedikert publikum fikk høre om den planlagte oppfølgingen av lege og Ph.D student Synne Brune. I tillegg fikk de oppdatert informasjon om resultater fra MS oppfølgingsstudien av øyelege og Ph.D student Sigrid Aune de Rodez Benavent og lege og Ph.D student Einar August Høgestøl. Takk for oppmøte, tilbakemeldinger og gode diskusjoner!

Neste åpne møte i regi av MS forskningsgruppen i Oslo blir under Hjerneuken i november 2018, følg med for mer informasjon.

Presentasjonene kan finnes i sin sensurerte utgave her:

 - Synne Brune

 - Sigrid Aune de Rodez Benavent

 - Einar August Høgestøl

MS Forskningsgruppen UiO/OUS sin Idébank

Etter to gode møter med våre brukerrepresentanter tidligere i år, har vi som en direkte følge av dette fått opprettet et nettkjema for "MS Forskningsgruppen UiO/OUS sin Idébank".

Vi tar imot forslag og innspill til våre pågående og fremtidige forskningsprosjekter, og vil vurdere og diskutere dette videre ved anledning med våre brukerrepresentanter.

Vennligst se følgende link for mer informasjon: https://skjema.uio.no/96381

Vi takker for deres interesse!

New publication by Piotr Sowa on new MRI sequence

Our previous PhD student Piotr Sowa (Neuroradiologist) and co-authors just got their newest article published in Multiple Sclerosis Journal. Promising MRI sequence for MS and other brain diseases. Read on to see the abstract and link to the article itself.

Hjerneuken 2017: Nytt om MS-forskning ved Oslo Universitetssykehus"

Den 22/11 avholdt vi et åpent møte i forbindelse med Hjerneuken med tittelen "Nytt om MS-forskning ved Oslo Universitetssykehus". Tross det utfordrende været var det nesten fullt i auditoriet. Gode spørsmål og interesserte deltakere, noen kom også langveisfra i ens ærend. Vi takker for oppmøtet og igjen til alle studiedeltakere som muliggjør vår pågående forskning. Følg med her og på vår hjemmeside for nye oppdateringer. Noen av presentasjonene vil også bli lagt ut i etterkant, følg med på Facebook eller vår hjemmeside her.

 

Sys4MS nyhetsbrev

Se linken her for første nyhetsbrev fra den Europeiske multisenterstudien Sys4MS der vi deltar og har rekruttert inn nesten 100 MS pasienter.

Tusen takk til alle deltakere for deres tid og engasjement.

Vi minner også om vårt åpne møte i forbindelse med Hjerneuken, onsdag 22/11-17 kl 18-20. 

Sted: Oslo Universitetssykehus - Ullevål sykehus

Bygg 25 (Laboratoriebygget), 1 etasje, Grønt Auditorium

Se tidligere artikkel for program eller vår Facebook side.

Disputas Piotr Sowa 29/9-17 - vel møtt!

MD. Piotr Wladyslaw Sowa ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): MRI biomarkers in multiple sclerosis. Perfusion weighted imaging and restriction spectrum imaging.

MR and CT in Brain Diseases

Seminar on MS and CT in brain diseases - Thursday 21.09.17 at 12.00-17.00 at Rikshospitalet B - Blue Auditorium there is a seminar on MR and CT in brain diseases. This is arranged by the Neuroscience Research Unit in collaboration with the Department of Radiology

Dr. Maria Rocca, who is chief of unit and a group leader at the Division of Neuroscience, Neuroimaging of CNS White Matter lab at the Hospital of San Raffaele, Milan, Italy will give a talk on her research on MR and multiple sclerosis (MS). In addition, we have several Norwegian speakers from the Oslo University Hospital/University of Oslo, for more details see the program here.

 

The day after (22/9-17) there will be a seminar (mainly in Norwegian) on pediatric MS at 09.30-14.30 at Domus Medica 4, room L200. Please sign up for the seminar within 1/9-17. For more details see here.

Sys4MS årsmøte i Oslo 20/6-17

Vi hadde gleden av å arrangere årets "annual meeting" for en av de Europeiske mulitsenterstudiene vi for tiden bidrar til. Stedet var Ekebergrestauranten og Oslo viste seg fra sin beste side.
 
Det ble en innholdsrik dag med en god oppsummering av studien. Tilstede på deler av møtet var også tidligere leder av Oslo MS Forening Stig Søraa og rådgiver Eva Høili fra MS Forbundet. De holdt begge inspirerende innlegg og "Trå til for MS" ble særlig trukket frem. De kom med gode innspill til oss som vi setter stor pris på, dette samarbeider meg foreningene er noe vi verdsetter høyt.
 
 
Vi har forøvrig siste dag med inklusjon mandag 26/6-17, etter dette kommer en kort oppdatering på hvordan det har gått.
 
For flere bilder vennligst sjekk ut vår Facebook side: https://www.facebook.com/ouhmsresearchgroup/
 
Mvh MS forskningsgruppen
 
 
 

Presentasjon fra Forskningsseminar ved Nevroklinikken

I dag ble det avholdt Forskningsseminar for Nevroklinikken ved OUS. PhD stipendiat Einar August Høgestøl ved MS forskningsgruppen holdt innlegg her med det prosjektet vi har som favner flest medlemmer av gruppen vår, den Europeiske multienterstudien "Sys4MS". For de interesserte og deltakere kan dere se presentasjonen ved å trykke her.

Det ligger også ute på vår Facebook side for de som finner dette lettere: "MS forskningsgruppen ved Oslo Universitetssykehus - UiO".