Kurs 15. november 2018 Fysioterapi ved nevrologiske lidelser

Tid: 15.november 2018 kl. 0900 – 1600
Sted: Søsterhjemmet Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, bygg 2, inngang 2B, rom 461, 4 etg
Påmeldingsfrist: 1.november 2018

NB: Kurset er fulltegnet - maksimalantallet (40) er passert.

Ta kontakt med Hildegunn Karlsen Lie (hillie@ous-hf.no) ved spørsmål, eller for å sette deg på venteliste.

Ung brukermedvirkning i forskning 26. november 2018 hos FORMI Påmeldingsskjema

Informasjon om kurset: PDF format

Det er begrenset antall plasser, du vil få beskjed om du får plass ca. 20. oktober.

Ved spørsmål: send epost til oushfpbformi@ous-hf.no.

Fornavn:
Etternavn:
Telefonnummer:
Epost:
  NB - felt for epost må fylles ut for at skjemaet skal sendes, hvis ikke blir skjemaet nullstilt ved innsending.
Representere du noen? (f.eks. råd, panel, og/eller pasientorganisasjoner)

Opplysninger om evt. matvareallergier/dietter for middag:

Gi tilbakemelding dersom du trenger praktisk tilrettelegging på kurset: