Meetings etc at Med Fac UiO

Forsknings­arrangementer - Det medisinske fakultet

29.11.2017

Disputas: Guro Kristine Bårnes

barnes

Cand.med. Guro Kristine Bårnes ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: « Neisseria meningitidis in Ethiopia. Molecular epidemiology of carriage and mucosal antibody response after vaccination».

30.11.2017

Disputas: Mushegh Sahakyan - Kirurgi

sahakyan-mushegh-200

MD Mushegh Sahakyan ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Laparoscopic surgery in the treatment of ductal adenocarcinoma in the distal pancreas: Surgical and oncological considerations.

30.11.2017

Disputas: Ashley Muller - Avhengighetsmedisin

muller-ashley-200

MA Ashley Muller ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Quality of life, substance use disorders, and social lives: Exploring one-year outcomes and intrinsic links.

30.11.2017

Disputas: Markus Dines Knudsen - Ernæringsepidemiologi

markus-dines-knudsen-200

M.Sc. Markus Dines Knudsen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Lifestyle and colorectal cancer screening by fecal immunochemical test and sigmoidoscopy in a Norwegian pilot study.

30.11.2017

Disputas: Sebastian Meltzer – Onkologi

fotograf_beate_willumsenjpg

Cand.med. Sebastian Meltzer ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Circulating Markers of Immunogenicity and Metastasis in Combined-Modality Treatment of Rectal Cancer».

16.08.2017

Regulatory genomics: from basic biology to disease mechanisms

statistics-ocbe-colourbox-507

Speaker: Judith Zaugg, Group Leader, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Heidelberg, Germany.

17.11.2017

Fast facts in urogenital infections and prostate cancer

esiu-logo

The first GPIU symposium in Norway. Open to all interested health personnel and the general public.

04.12.2017

Disputas: Guro Hanevold Bjørkløf - Eldrepsykologi

Cand.psychol. Guro Hanevold Bjørkløf ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Coping and depression in older persons.

01.12.2017

Disputas: Radek Fric - Nevrokirurgi

MD. Radek Fric ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The pathophysiology of Chiari malformation Type I with respect to the static and pulsatile intracranial pressure.

01.12.2017

Disputas: Julia Smedbråten - Nefrologi

MD. Julia Smedbråten ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The lectin complement pathway in kidney transplant recipients: Effects on graft and patient survival.

04.12.2017

Disputas: Dag Brekke - Arbeidsmedisin og samfunnsmedisin

dag-brekke-200

Cand.med. Dag Brekke ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Evaluations of the project “Rapid Return to Work”. A controlled cohort study and three-year follow up for persons with musculoskeletal and minor mental disorders.

04.12.2017

Disputas: Krishna Kumar Aryal - Maternal health

aryal-krishna-kumar

MPH Krishna Kumar Aryal ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Alcohol consumption among Nepalese women of reproductive age: Predictors, anxiety and depression in pregnancy and postpartum period.

05.12.2017

Disputas: Tone Aase Fykerud - Cellebiologi

tone-aase-fykerud2

M.sc. Tone Aase Fykerud ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Role of the NEDD4 family of E3 ubiquitin ligases in the regulation of intercellular communication via gap junctions.

05.12.2017

Disputas: Signe Tretteteig - Demens

signe-tretteteig-200

M.Sc. Signe Tretteteig ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The impact of day care designed for people with dementia on their family caregivers.

06.12.2017

Disputas: Håvard Tetlie Garberg - Neonatologi

garberg-havard-tetlie-200

MD Håvard Tetlie Garberg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Perinatal Hypoxic-Ischemic Brain Injury: Detection & Intervention. An experimental study in newborn piglets.

07.12.2017

Disputas: Heidi Holmen

holmen-heidi

Master Heidi Holmen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Mobile health for diabetes self-management».

29.09.2017

Helselederforum 2018

nfh-collage2016-avlang2

Vi tar opp viktige temaer rundt ledelsesmodeller, med fokus både på spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Konferansen er åpen for alle med interesse for fagfeltet.

24.10.2017

Januarseminaret 2018

januarseminar

Legen som sakkyndig.

Dobbeltrollen som behandler og sakkyndig

11.12.2017

Hvordan møte individuelle behov hos pasienter og brukere?

individuelle-behov2

Åpent fagseminar ved Avdeling for sykepleievitenskap. Målgruppen er sykepleiere, sykepleiestudenter, sykepleieelærere, fagutviklingssykepleiere og ledere som ønsker faglig påfyll. Seminar har stor relevans for klinisk praksis. Ingen deltakeravgift, men bindende påmelding innen 18. januar på grunn av enkel servering.

31.10.2017

Nasjonal forskerworkshop: Forhåndssamtaler i sykehjem

samtykkekompetanse660px

Er du forsker innenfor forberedende samtaler, beslutningsprosesser for alvorlig syke pasienter, kommunikasjon i livets sluttfase eller lignende? Delta på vår workshop for å bli kjent med andre forskere, utveksle erfaringer, identifisere mulige samarbeidspartnere og kanskje danne et nasjonalt nettverk.

29.06.2017

Forhåndssamtaler i sykehjem

samtaler-ved-livets-slutt660px

Nasjonal konferanse for helsepersonell og andre som er interessert i tematikken forhåndssamtaler / Advance Care Planning. Ingen deltakeravgift.

01.11.2017

4. Nasjonale Konferanse om Hjertet og Hjernen

13295---hh
07.11.2017

Kurs i medisinsk publisering

scientific-paper-507px

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel? Hvordan få et tidsskrift til å publisere den? På kurset får du råd og veiledning av erfarne redaktører i anerkjente tidsskrifter. Kurset passer både erfarne og blivende vitenskapelige forfattere.

05.12.2017

Konferanse: Helsetjenesteforskning 2018

helsetjenestekonferanse660istock

Med denne konferansen ønsker vi å skape en faglig og sosial møteplass for forskere, stipendiater og andre interessert i forskning på helsetjenesten. Det blir to plenumssesjoner: "Primærhelsetjenesten og bedre samhandling på tvers" og "Norwegian health services in a comparative perspective".

12.12.2017

IMB Distinguished Seminar - Title to be announced

susanne-mandrup

IMB Distinguished Seminar by professor Susanne Mandrup