Kontakt oss

Foto: Jo Michael

En sjelden diagnose øker behovet for veiledning og god informasjon. Er du pasient eller pårørende og har spørsmål som du ikke finner omtalt på våre nettsider, kan du kontakte Senter for sjeldne diagnoser uten henvisning fra din fastlege. 

 

Kontaktinformasjon for helsepersonell

Kontakt oss

Klagemulighet

Det kan oppstå situasjoner hvor du har behov for å komme med tilbakemeldinger på vårt arbeid. Vi ønsker å diskutere vanskelige situasjoner som har oppstått. Vi setter pris på konstruktiv kritikk som meldes til senteret, fordi det bidrar til å forbedre vårt tilbud. Du kan rette dine tilbakemeldinger til oss per telefon, e-post eller brev til leder for Senter for sjeldne diagnoser.  

 

Publisert 29. september 2008 / sist endret 8. april 2018