Nager syndrom

Nager syndrom er en sjelden, arvelig tilstand med

Har mye til felles med Treacher Collins syndrom.

(Kilde: National Organisation for Rare Disorders (NORD)

Man kjenner til ca 100 tilfeller av i verden.