Kurs i 2015

Kursoversikt 2015

Her får du en oversikt over våre planlagte kurs i 2015. Vi arrangerer kurs for barn, unge, voksne og pårørende. Vi tilbyr også kurs til fagpersoner som har kontakt med brukere med én av våre diagnoser i sitt arbeid. Fagpersoner kan i tillegg delta på deler av brukerkursene.

 Last ned kursoversikt 2015 som pdf


Kurs for brukere og pårørende
Hvis du ønsker informasjon om våre brukerkurs, kan du ta kontakt med oss på epost og få tilsendt invitasjonen når den er klar.

Uke 7: Kurs om blødersykdom - Avsluttet
Familiekurs på Frambu - 5 dager  
Foreldrekurs på Frambu - 2 dager  Avlyst på grunn av få søkere

Kursprogram for familiekurs (2 sider, pdf)  
Invitasjon og søknadsskjema til familiekurs (4 sider, pdf)
Invitasjon og søknadsskjema til foreldrekurs nydiagnostisert blødersykdom (4 sider, pdf)

Uke 17: Kurs for voksne over 50 år - Avsluttet
Kurs for brukere på Scandic Oslo Airport, Gardermoen - 3 dager
Invitasjon og søknadsskjema (4 sider, pdf)
Program (1 side, pdf)

Uke 19: Kurs for bærere av blødersykdom - Avlyst på grunn av få søkere
Påmeldte får tilbud om informasjonsdag på Senter for sjeldne diagnoser 7. mai 2015 fra kl. 12.00 til 15.30

Uke 26: Ungdomssamling - Avsluttet
Kurs for ungdom mellom 13 og 16 år på Haraldvangen i Hurdal - 4 dager
 
Invitasjon og søknadsskjema for ungdom
Informasjon til foreldrene
Program (2 sider, pdf)

Uke 41: Kurs for pårørende til personer med Huntingtons sykdom - Avsluttet
På Scandic Oslo Airport, Gardermoen - 3 dager
Invitasjon og søknadsskjema (4 sider, pdf)

Program (1 side, pdf)

Uke 42: Kurs for unge mennesker som har Huntingtons sykdom i familien - Kurset avlyses, men påmeldte får tilbud om temadag på Senter for sjeldne diagnoser 28. oktober.
På Scandic Oslo Airport, Gardermoen
 - 2 dager
Invitasjon og søknadsskjem (4 sider, pdf)

Uke 42:  Kurs om binyrebarksvikt (CAH) - Avsluttet
Familiekurs på Frambu - 5 dager
Invitasjon og søknadsskjema (4 sider, pdf)

Program (2 sider, pdf)

Uke 47: Kurs om anorektale misdannelser og blæreekstrofi/epispadi
Foreldrekurs på Scandic Oslo Airport, Gardermoen - 2 dager
Invitasjon og søknadsskjema
Program (1 side, pdf)

 

Invitasjon og søknadsskjema legges ut ca 3 måneder før kursstart

 

 


 

Kurs for fagpersoner

Fagfolk kan delta på deler av brukerkursene, se listen over. I løpet av året planlegges følgende kurs/seminarer for fagpersoner:

Vi kan også skreddersy kurs/videokonferanse etter deres behov.
Ta kontakt med senteret på e-post eller tlf. 23 07 53 40.

 
Publisert 30. oktober 2014 / sist endret 2. juni 2015