Meetings etc at Med Fac UiO

Forsknings­arrangementer - Det medisinske fakultet

06.11.2017

Disputas: Rune Byrkjeland - Diabetes og kardiovaskulær sykdom

Cand.med. Rune Byrkjeland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Effects of exercise training on exercise capacity, glycemic control and atherosclerosis in patients with type 2 diabetes and coronary artery disease.

06.11.2017

Disputas: Cecilie Aass Aasaaren - Kjemi

aasaaren-cecilie-aass-200

M.Sc. Cecilie Aass Aasaaren ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Quantitative Proteomic Analyses of Tear Fluid in Graves' Orbitopathy.

13.11.2017

Seminar on Demyelinating disease

ian-duncan

The Norwegian Center for Stem Cell Research invites all researchers interested in neurological diseases to two lectures on demyelination/remyelination to be held by Professor Ian Duncan, University of Wisconsin, Madison

16.10.2017

Forskningsdagen for eldreomsorg

forskningsdagen2017-660px

Den årlige konferansen setter fokus på forskning som er relevant for kommunehelsetjenesten. Arrangert av Senter for fagutvikling og forskning - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo sammen med Gruppe for eldreomsorgsforskning - Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. Konferansen er gratis, påmelding innen 13. november.

08.11.2017

Disputas: Eli Taraldsrud - Immunologi

eli-taraldsrud

Cand.med. Eli Taraldsrud ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Deciphering immune cell signaling in common variable immunodeficiency

13.11.2017

Disputas: Ann-Helen Henriksen - Helsefag

henriksen-ann-helen-200

Cand.phil. Ann-Helen Henriksen ved Helsevitenskapelig utdanningssenter vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Involving patients in healthcare: Subject positions of patients and healthcare professionals/students in the teaching, clinical and political contexts.

10.11.2017

Disputas: Pål André Rønning - Nevrokirurgi

Cand.med. Pål André Rønning ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Traumatic brain injury: challenges in prognostication and the impact of intracraníal pressure monitoring.

10.11.2017

Disputas: Maria Thomsen - Onkologi

Cand.med. Maria Thomsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Factors Influencing Survival and Quality of Life in Treatment of Metastatic Colorectal cancer: Studies on the NORDIC-VII Cohort

17.11.2017

Er medisiner og helseteknologi for dyrt?

2017-november-vl-web(1)

Vi har samlet eksperter innen helseøkonomi og ledere fra helseindustrien til foredrag og debatt.

14.11.2017

Disputas: Maren Kristin Falch Lindberg - Sykepleievitenskap

falch_lindberg_maren_johan-stenseth.3jpg

M.Sc. Maren Kristin Falch Lindberg ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Factors that predict the trajectories of acute pain, pain with walking, and self-rated health after total knee arthroplasty - a longitudinal study».

15.11.2017

Disputas: Ida Marie Bredesen - Sykepleievitenskap

M.Sc. Ida Marie Bredesen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Pressure ulcer. A multicenter study of prevalence, risk factors and prevention in a sample of hospitals in Norway».

17.11.2017

Disputas: Birgir Mar Gudbrandsson - Revmatologi

Cand.med. Birgir Mar Gudbrandsson ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Takayasu arteritis in Norway (TANOR-study): An epidemiological and clinical study on patients in South-east Norway in the period 1999-2012.

17.11.2017

Disputas: Cynthia Sue Crowson

crowson-cynthia

M.Sc. Cynthia Sue Crowson ved Det medisinske fakultet vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.: «The Complexities of Accurately Assessing Cardiovascular Disease Risk among Patients with Rheumatoid Arthritis»

17.11.2017

Disputas: Marte Jonsson - Kreftforskning

martejonsson2

M.pharm. Marte Jonsson ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Hypoxia-induced aggressiveness in cervical and prostate cancer. With special emphasis on gene regulation, metabolism and biomarkers.

16.08.2017

Bayesian inference on high-dimensional Seemingly Unrelated Regressions, applied to metabolomics data

statistics-ocbe-colourbox-507

Speaker: Alex Lewin, Reader in Statistics, Institute of Environment, Health and Societies, Brunel University London, UK.

17.11.2017

Disputas: Lynn Mørch-Johnsen - Psykiatri

morch-johnsen-lynn-200

Cand.med. Lynn Mørch-Johnsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Brain structure imaging of apathy and auditory hallucinations in psychotic disorders.

17.11.2017

Disputas: Benedicte Kirkøen - Psykologi

benedicte_kirkoen

M.sc. Benedicte Kirkøen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Does colorectal cancer screening cause psychological harm? Results from the randomized trial «Bowel Cancer Screening in Norway»

10.10.2017

The challenges of discovering new antibiotics

Welcome to the next Oslo University Hospital (OUH) research seminar entitled "The challenges of discovering new antibiotics". The seminar is open to all.

04.10.2017

Åpen forelesning: The life course burden of PTSD within and across generations

Hvordan påvirker posttraumatiske stressreaksjoner oss gjennom livet - og hva betyr genetisk sårbarhet for forløpet?

16.08.2017

TBA

statistics-ocbe-colourbox-507

Speaker: Judith Zaugg, Group Leader, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Heidelberg, Germany.

17.11.2017

Fast facts in urogenital infections and prostate cancer

esiu-logo

The first GPIU symposium in Norway. Open to all interested health personnel and the general public.

29.09.2017

Helselederforum 2018

nfh-collage2016-avlang2

Vi tar opp viktige temaer rundt ledelsesmodeller, med fokus både på spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Konferansen er åpen for alle med interesse for fagfeltet.

24.10.2017

Januarseminaret 2018

januarseminar

Legen som sakkyndig.

Dobbeltrollen som behandler og sakkyndig

31.10.2017

Nasjonal forskerworkshop: Forhåndssamtaler i sykehjem

samtykkekompetanse660px

Er du forsker innenfor forberedende samtaler, beslutningsprosesser for alvorlig syke pasienter, kommunikasjon i livets sluttfase eller lignende? Delta på vår workshop for å bli kjent med andre forskere, utveksle erfaringer, identifisere mulige samarbeidspartnere og kanskje danne et nasjonalt nettverk.

29.06.2017

Forhåndssamtaler i sykehjem

samtaler-ved-livets-slutt660px

Nasjonal konferanse for helsepersonell og andre som er interessert i tematikken forhåndssamtaler / Advance Care Planning. Ingen deltakeravgift.