Associated members

Norwegian researchers

 

Foreign academics: 

 

Norwegian clinicians: 

 

 

 


Technical platforms and core facilities:

National Core Facility for Human Pluripotent Stem Cells, Oslo University Hospital - Rikshospitalet, University of Oslo 

FUGE MIC Trondheim v/Olav Haraldseth St. Olavs Hospital (associated)

Norwegian Microarray Consortium v/Leonardo Meza-Zepeda Oslo University Hospital - Radiumhospitalet (associated)

 


 

Patient Organizations:

Blodkreftforeningen

Cerebral Parese-Foreningen

Diabetesforbundet

Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS)

MS-forbundet (Multippel Sklerose-forbundet)

Personskadeforbundet LTN (tidl. Landsforeningen for trafikkskadde) 

Norsk ALS Støttegruppe