November

VG-nett: Blodprøve oppdager kreft

VG-nett 29/11

Forskning viser at spor av kreftsvulster flyter rundt i blodet. Dermed kan en enkel blodprøve oppdage kreft tidlig, før man får symptomer, mener ledende forskere.

 

Oslo University Hospital pages:

Meza-Zepeda and Myklebost interviewed in VG about cancer detection using whole-genome sequencing of cell free DNA