Informasjon om kreft


Her finner du linker til nyttige norske websider som omhandler diagnose og behandling av ulike former for kreft.

Jeg har valgt ut sider der informasjonen holder høy faglig kvalitet.

www.oncolex.no
www.kreftforeningen.no

www.lommelegen.no 

Behandling av sarkom ved Radiumhospitalet

 

Årsrapport 2010


Den samlede virksomheten, både utredning og behandling av pasienter, samt forskningen, er omtalt i denne årsrapporten.

Klikk her for å laste ned rapport (i PDF-format)