Onkologisk Forum - Norges viktigste møteplass for kreftbehandling

 


All informasjon om finner du på www.onkologiskforum.org

  

 
 

Onkologisk forum 2004

 
 
 

Onkologisk forum 2003

 


Link til fagprogrom med web-TV

Onkonytt (tidsskriftet for Norsk Onkologisk Forening) hadde fyldig referat fra møtet. Klikk her for PDF.