Virksomheter som håndterer celler og vev som skal tilbakeføres til pasienter skal være godkjent og følge rapporteringsplikt i henhold til forskrift om håndtering av humane celler og vev. Søknad om godkjenning sendes Helsedirektoratet.

Se også eHåndbokdokument Celler og vev - krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev og Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev (forskrift om håndtering av humane celler og vev)

Forrige

 
Page visits: 652