For å kunne sende human biologisk materiale ut av landet, så må følgende være på plass:

  1. Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) godkjenning for utførsel av materiale
  2. Pasientene må ha samtykket (det må stå eksplisitt i det skriftlige samtykkeskjemaet)
  3. Ved overføring av humant biologisk materiale fra en forskningsbiobank eller diagnostisk biobank skal det foreligge avtale mellom institusjonene som deler materiale. Denne skal være signert av begge parter og ved OUS av N4-leder
  4. Avtalen skal regulere hva mottaker kan benytte materialet til, og sikre at det benyttes innen det godkjente formålet iht. samtykket.

Ved overføring av humant biologisk materiale og tilhørende data som ledd i et forskningssamarbeid benyttes: «Avtale om utlevering av humant biologisk materiale og data»/ “Data and Material sharing agreement”. Denne benyttes der det ikke foreligger en samarbeidsavtale, eller i tillegg til en slik avtale, for nærmere spesifisering av hva materiale og data kan benyttes til.

Les mer i eHåndbokdokumentet Tilgang og utlevering av humant biologisk materiale til forskning og under menypunktet Deling av humant biologisk materiale.

Forrige       Neste

 

 
Page visits: 593