Forskning på humant biologisk materiale er i Helseforskningsloven definert som organer, deler av organer, celler og vev og bestanddeler av slikt materiale fra levende og døde mennesker. Dette innebærer at alle typer fysisk materiale fra det menneskelige legeme er humant biologisk materiale i lovens forstand. Dette vil også være en naturlig definisjon etter en vanlig språklig forståelse.

Alt materiale som har vært en del av menneskekroppen omfattes av definisjonen i Helseforskningsloven. I forarbeidene presiseres det at også plasma, svette og urin er å betrakte som humant biologisk materiale som omfattes av lovens bestemmelser, mens ekspirasjonsluft nevnes som eksempel på ”materiale” som ikke er omfattet.

Begrunnelsen er at alt humant biologisk materiale som kan tilbakeføres til et bestemt individ omfattes av lovens bestemmelser, mens materiale som ikke har en slik tilknytning til et bestemt individ ikke omfattes. Det er med andre ord hensynene bak loven som er avgjørende for hvilket materiale som omfattes.

Forrige       Neste

 
Page visits: 519