I veileder til Helseforskningsloven står det at ved forskning som inkluderer barn må det vises særlig tilbakeholdenhet med å benytte bredt samtykke. Tilsvarende må gjelde også for andre som ikke selv har samtykkekompetanse. Det kan imidlertid tenkes tilfeller der et bredt samtykke likevel kan sies å være forsvarlig. Den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk må vurdere om dette unntaksvis kan tillates.

Helseforskningsloven setter vilkår for inklusjon av personer uten samtykkekompetanse i forskningsprosjekter. Ved vurdering av om bredt samtykke kan anvendes i prosjektet, vil vilkårene måtte være oppfylt dersom man vil innhente bredt samtykke på vegne av personer uten samtykkekompetanse.

Se også «Hva er bredt samtykke», «Hvilke vilkår stiller Helseforskningsloven for inklusjon av personer uten samtykkekompetanse?» og «Hvem har samtykkekompetanse og hvordan kan jeg vurdere pasientens samtykkekompetanse?».

Forrige       Neste

 

 

 
Page visits: 491