Ja, hvis man får godkjenning fra Den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), og enten innhenter samtykke fra nærmeste pårørende eller har fått dispensasjon fra samtykkekravet.

Forrige       Neste

 
Page visits: 482