Når man benytter bredt samtykke kan man forske innenfor et tematisk forskningsområde. Dette kan være hensiktsmessig bl.a. for å:

  • Sikre god forvaltning av ressursene
  • Redusere samtykketretthet
  • Bedre samarbeid mellom forskningsgrupper/ miljøer
  • Strukturere ansvarsforhold og bedre oversikten over forskningen
  • Bedre tilgjengeliggjøring og logistikk
  • Effektivisere forskningen


Et slikt samtykke er ikke spesifikt knyttet til et bestemt og nærmere avgrenset forskningsprosjekt, men omfatter deltakelse i ett eller flere overordnede forskningsformål og forskningsfelt. Formålet kan  også omfatte kvalitetssikring.

Forrige       Neste

 
Page visits: 504