Medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger, regnes som inngrep i personvernet til forskningsdeltakerne og derfor som et inngrep i vedkommendes rettssfære. Ethvert inngrep i en annen persons rettssfære krever rettslig grunnlag. Rettslig grunnlag kan være samtykke eller hjemmel i lov.

Den klare hovedregelen ved medisinsk og helsefaglig forskning er at dette skal baseres på samtykke.. Samtykket skal være ”informert, frivillig, uttrykkelig og dokumenterbart”. Begrunnelsen for hovedregelen om samtykke følger av prinsipper om respekt for menneskeverd, menneskerettigheter og personlig integritet.

For at et samtykke kan sies å være ”informert”, må det være basert på relevant og objektiv informasjon.

Forrige       Neste

 
Page visits: 465