Den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kan bestemme at biologisk materiale (for eksempel blodprøver og vevsprøver) som er innsamlet i forbindelse med diagnostikk og behandling, kan benyttes til forskningsformål uten at samtykke innhentes. Dersom man ønsker å reservere seg mot slik bruk må dette registreres i Reservasjonsregisteret, som administreres av Folkehelseinstituttet..

Slik forskning kan bare skje dersom den er av vesentlig interesse for samfunnet og hensynet til deltakernes velferd og integritet er ivaretatt. REK kan sette vilkår for bruken.

Pasienten skal på forhånd ha blitt informert om at humant biologisk materiale i visse tilfeller kan benyttes til forskning og må ha fått adgang til å reservere seg, og prosjektleder må undersøke om noen av pasientene har reservert seg.

Det er viktig å være oppmerksom på at selv om en pasient har reservert seg i mot at biologisk materiale som er innsamlet i helsetjenesten kan brukes til forskning , kan fremdeles  biologisk materiale og/ eller helseopplysninger brukes til forskningsprosjekter der vedkommende aktivt har samtykket.

Forrige       Neste

 
Page visits: 479