Ny diagnostisk biobank eller behandlingsbiobank skal registreres hos Biobankregisteret ved Nasjonalt folkehelseinstitutt senest 2 måneder etter opprettelse (i henhold til Behandlingsbiobankloven). Avdelingsleder skal fylle ut skjema for opprettelse av diagnostikk og behandlingsbiobank i Biobankregisteret.

Les mer om dette i eHåndbokdokumentet Opprettelse av diagnostisk og behandlingsbiobank ved OUS (eHåndbokdokumentID 700 og Forskrift av 27.11.2011 (Delegering av myndighet etter biobankloven til Folkehelseinstituttet).

Forrige       Neste

 
Page visits: 557