I Helsepersonellovens står det at kvalitetssikring som utføres som en del av helsetjenesten, omfattes ikke av helseforskningsloven. Kvalitetssikring skal følge reglene i helseregisterloven og personopplysningsloven om konsesjon eller melding til personvernombud.

Forrige       Neste

 

 
Page visits: 547