I følge Helseforskningsloven er helseopplysninger taushetsbelagte opplysninger i henhold til §21 i Helsepersonelloven og andre opplysninger og vurderinger om helseforhold eller som er av betydning for helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson.

Forrige             Neste

 
Page visits: 626