Mikrobiota i barn med kreft

Hvert år utvikler omtrent 180-200 barn kreft i Norge. Barnekreft er fremdeles den dominerende dødsårsaken blant barn over ett år i vestlige land til tross for betydelig forbedret behandling og økt kunnskap om de molekylære mekanismer i ulike kreftformer. Dessverre finnes det fortsatt grupper av barnekreft som kjennetegnes av kort overlevelse, uventede tilbakefall og/eller livslange bivirkninger. Den menneskelige mikrobiota spiller en viktig rolle i helse og sykdom.

Dette prosjektet skal øke forståelsenen av den mulige betydning av mikrobiomet i utvikling, progresjon og behandling av barnekreft. Dette vil kunne bidra til en mer målrettet strategi for kreftbehandling i nær fremtid.

 
Page visits: 286