Preklinisk etablering av individualisert behandling til barn med aggressive former for hjernekreft

Hjernekreft er den vanligste form for kreftsvulster hos barn, og moderne molekylær metoder har ført til en revolusjon i evnen til å skille mellom pasienter med god og dårlig prognose. Den nye kunnskapen har dessverre ikke tilsvarende effekt på behandlingen.

Sekvensering av svulstmateriale identifiserer mulige behandlingsalternativer hos en svært lav andel av pasientene. Vi trenger derfor mer kunnskap om de cellulære effektene av de molekylære forandringene som er identifisert, økt erfaring med å bruke molekylære data i klinisk behandling og en måte å identifisere flere mulige individualiserte behandlingsalternativer for pasienter med dårlig prognose.

Dette prosjektet ønsker å etablere individualiserte cellekulturer på svulstprøver tatt ut under operasjon. De cellene som er tilgjengelige for forskning nå er overraskende få, og hindrer bedre og mer relevant forskning på hjernekreft hos barn.

 
Page visits: 315