Persontilpasset behandling av kreft hos barn med tilbakefall - INFORM studien

Kreft rammer i underkant av 200 norske barn og ungdommer hvert år. Behandlingen består som regel av cellegiftkurer, kirurgi, og/eller strålebehandling. Samlet overlevelse for gruppen er like over 80%, men dette betyr at det er så mange som 40 norske barn og ungdommer dør av kreftsykdom hvert år. De siste årene har det vært økt fokus på genetisk og molekylær kartlegging av kreft. Ved å finne kreftcellenes behandlingsfølsomme punkter kan behandlingen bli mer målrettet, dvs persontilpasset. Spesielt kan dette være viktig for pasienter med barnekreft der tradisjonell behandling ikke virker eller for pasienter som får tilbakefall av sin barnekreft.

 

INFORM studien er et internasjonalt studie, hvor utvidet molekylær og genetisk kartlegging av kreftceller tilbys barn med kreft der tradisjonell behandling ikke virker. Studien kartlegger muligheten for persontilpasset behandling koplet opp mot utprøvende kliniske studier i Norden. Videre vil vi gjennom INFORM studien bidra til å samle erfaring og kunnskap om persontilpasset barnekreftbehandling på europeisk nivå, som vil være viktig for å bedre behandlingen fremover for denne pasientgruppen som ellers har en svært dårlig prognose. Siden barnekreft er sjelden vil det være umulig å skaffe seg forskningsbasert grunnlag for persontilpasset barnekreftbehandling uten storstilt internasjonalt samarbeid som INFORM studien

 
Page visits: 342