Musemodell (xenograft) for studier av betydning av cAMP for utvikling og behandling av blodkreft hos barn

Bakgrunn: Basert på tidligere REK-godkjent prosjekt (6.2008.230 m/tillegg 2013/1666) har man vist at økte nivåer av cAMP i B-celleblaster for pasienter med akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) reduserer DNA-skadeindusert p53 og celledød (apotose). Videre har man vist at DNA-skadeindusert apotose av TEL/AML-positive ALL blaster ikke i like stor grad blir hemmet av cAMP som andre cytogentiske subgrupper, til tross for at nivået av p53 reduseres i alle subgrupper. Man har nylig også vist at ALL-cellene i beinmargen kan eksponeres for cAMP-stimulerende agens via prostaglandin E2 produsert av stromaceller. Den beskyttende effekten av stromacellene kan oppheves in vitro ved å bruke cox-hemmere.

Formål: Man vil nå etablere xenografi (humane kreftceller i mus) av blaster fra ulike cytogentiske subgrupper av ALL, og vi vil undersøke om i) xenograftene utvikles senere når musene eksponeres for cox-hemmere ii) effekten av DNA-skadene cytostatika forsterkes i nærvær av cox-hemmere.

 

 

 
Page visits: 388