Exploring neuroblastoma by sequencing technology

Hvert år utvikler omtrent 150 barn kreft i Norge. Til tross for betydelig forbedret behandling, internasjonale forskningsprosjekter og økt kunnskap om de molekylære mekanismer til ulike kreftformer de siste tiårene finnes det fortsatt grupper av barnekreft som kjennetegnes av kort overlevelse, uventede tilbakefall og/eller livslange bivirkninger.

Nasjonale og internasjonale sekvenseringsprosjekter har blitt igangsatt for de hyppigste krefttyper for voksene de siste årene, men barnekreft skiller seg fra kreft hos voksne både biologisk, behandlingsmessig og prognostisk. Neuroblastom hos barn er en klinisk og biologisk ekstrem heterogen kreftsykdom og en undergruppe med høyrisiko neuroblastom viser hyppig tilbakefall og kort overlevelse. Representanter fra patologi, barneonkologi og molekylær-biologisk forskning ønsker i dette prosjektet å øke forståelsen av årsaken og forløp av høy risiko neuroblastomer for å oppnå en mer målrettet strategi for kreftbehandling i nær fremtid.

 
Page visits: 406