Velkommen til Den Norske Barnekreftbiobanken

Sampling at the Norwegian Childhood Cancer Biobank (picture by Lars O. Baumbusch)

Barnekreft er en sjelden men alvorlig tilstand med store belastninger for barnet og familien. Det er også den vanligste dødsårsaken på grunn av sykdom hos barn over ett år i vestlige land. Moderne fremskritt innen molekylær-genetisk teknologi gir håp om at basalmedisinsk forskning på biologisk materiale vil kunne bidra til bedret behandling og oppfølgning av disse pasientene. Med etablering av en nasjonal barnekreftbiobank ønsker vi på best mulig måte å samle og organisere biologisk material fra barnekreftpasienter, sikre gjenbruk av materiale og data generert fra biologiske prøver og derved inngå sammenfallende bruk av dyrebart materiale, redusere «samtykketretthet» hos pasienter og foreldre, sørge for god forvaltning av materialet, og  tilrettelegge for bedret samarbeid mellom forskningsgrupper innen barnekreft. Videre er vår ambisjon at en slik nasjonal organisering av biologisk materiale fra barnekreftpasienter vil stimulere til økt nasjonal og internasjonal forskning på barnekreft, med hovedformål å bedre diagnostikk, behandling og oppfølgning av disse pasientene.

REK godkjenning: 2016/943-1

English version