Multiple Sclerosis (MS) research group

 

Multiple Sclerosis (MS) research group at Oslo University Hospital (OUH) - University of Oslo (UiO) aims to identify characteristics and susceptibility factors of MS, to contribute to a better understanding of the disease and development of better treatments. We perform genetic, immunological, clinical, epidemiological, environmental, MRI and translational studies of MS in collaboration with national and international research partners and networks. The MS research group is a member of the Neuroscience Research Unit (NRU).

Read about Multiple Sclerosis research group in Norwegian on our University of Oslo website.

And check out our Facebook page: MS-forskningsgruppen ved Oslo Universitetssykehus - UiO


  

Photo: MS research group at Ullevål, june 2016.


Large photo and names  
 
 

Disputas Pankaj Kumar Keshari 23/5-17

 

M.Sc. Pankaj Kumar Keshari ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Genetic and molecular studies of multiple sclerosis associated genes.

Tid og sted: 23. mai 2017 13:15, Runde Auditorium R-105, Domus medica, Sognsvannsveien 9

Vel møtt!

Se link her for utfyllende informasjon.


More  
 
 

Nye MR retningslinjer fra MS forskningsgruppen ved OUS - UiO

 

Vi har nylig sammenfattet en kort oppsummering av anbefalte retningslinjer for bruk av MR i oppfølgingen av MS, det ligger også en link til den mer omfattende artikkelen som kom i Tidsskriftet i 2016.

Håper dette vil være et nyttig hjelpemiddel for leger i en hektisk poliklinisk hverdag, samt for øvrige interesserte.

Kort veileder: MR-undersøkelser ved MS

Artikkel: MR-undersøkelser ved multippel sklerose


More  
 
 

MS Research

 

Vi er en aktiv forskningsgruppe!

Her følger årsrapporten vår som nettopp er sendt inn. Dersom spørsmål til denne ta kontakt med oss.

http://www.ous-research.no/harbo/docs/Rapport2016_Multiple Sclerosis 120417_Harbo.pdf


More  
 
 

Norsk deltagelse i EU-prosjekt som sikter på bedre behandling av multippel sklerose

 

Et nytt globalt konsortium kalt «MultipleMS» har fått en bevilgning på 15 millioner euro av EU som del av Horizon2020 programmet. Målet for dette store prosjektet som starter 1.1.2017, er ny og bedre behandling for den nevrologiske sykdommen multippel sklerose (MS).

MS-forskningsgruppen ved Universitet i Oslo/Oslo universitetssykehus deltar i ledelsen av dette arbeidet, som koordineres av det Karolinska Instituttet (KI) i Sverige. Til sammen 21 partnere fra 12 land skal samarbeide for å identifisere molekylære mekanismer bak sykdommen og derved finne metoder som kan skreddersy behandlingen av MS pasienter.

MS er en immunmediert sykdom som rammer det sentrale nervesystemet. MS rammer over 2 millioner verden over og er en av de vanligste årsakene til funksjonshemming blant den yngre befolkingen i Europa. MS er en mangeartet sykdom. Det finnes ikke helbredende, men sykdomsbremsende behandlings-muligheter for de fleste pasienter, og utfallet av etablerte behandlinger er svært varierende. Prosjektets navn «MultipleMS» refererer til at MS både har mange ulike symptomer og forløp, og at det trengs ulike nye metoder for å kunne skreddersy behandlingen til den enkelte pasient.

"Det som er unikt i dette prosjektet er størrelsen på forskningsnettverket og at man vil slå samme mange ulike datatyper innhentet av forskningsgrupper over hele verden. Vi vil søke etter nye metoder for å skreddersy behandlingen for den enkelte pasient basert på studier og undersøkelser av MS-pasientene og biomarkører i ulike prøver", sier professor og overlege Hanne Flinstad Harbo. Hun leder det norske bidraget i «MultipleMS»-prosjektet, som skal utføres av MS-forskningsgruppen ved Universitet i Oslo/Oslo universitetssykehus."

Prosjektet springer ut fra eksisterende samarbeid i «The Nordic MS Genetics Consortium», «The International MS Genetics Consortium»(IMSGC) og «The International Human Epigenome Consortium» (IHEC). Prosjektet vil etablere et stort datasett med kliniske, genetiske, epigenetiske, molekylære, MRI- og miljø-data fra over 50.000 MS pasienter og 30.000 friske kontroller fra mange deler av verden. I tillegg skal det samles data fra nydiagnostiserte MS-pasienter, for å kunne bekrefte resultater av analysene av det meget omfattende, allerede etablerte datasettet.  

www.multiplems.eu

 

Norske kontakt-personer:

Professor og overlege  Hanne Flinstad Harbo (norsk leder) – email: h.f.harbo@medisin.uio.no  Mobil: 99546680

Forsker Steffan Daniel Bos-Haugen (norsk koordinator kommunikasjon) – s.d.bos@medisin.uio.no

 

Bilde: Medlemmer av MS forskningsgruppen ved Oslo Universitetssykehus/

Universitet i Oslo deltar i det EU-finansierte verdensomfattendeforskningsprosjektet «MultipleMS». Fra venstre forsker Steffan Bos, forsker og førsteamanuensis Tone Berge, overlege og førsteamanuensis Mona K. Beyer, overlege og professor Hanne Flinstad Harbo (arbeidspakkeleder og medlem av ledergruppen i prosjektet), overlege og førsteamanuensis Pål Berg-Hansen, overlege og professor Elisabeth Gulowsen Celius) (Bilde: Steffan Bos)


More  
 
 

Oppdatering Sys4MS studien og god jul!

 

Takk til alle 44 studiedeltakere som frem til nå har bidratt i vår pågående MS studie. Vi setter stor pris på deres bidrag og entusiasme. Vi håper å nå 100 pasienter før vi er ferdige, nye innkallinger kommer forhåpentligvis ila romjulen. Ved spørsmål rundt studie vennligst se presentasjon fra MS møtet under Hjerneuken, eller kontakt oss på studiemail: oushfpbmsfu2016@ous-hf.no 

Takk også til alle samarbeidspartnere som får dette til å gå rundt, dere er mange!

Riktig god jul ønskes dere alle fra MS forskningsgruppen!


More  
 
 

New funding for the MS Research Group

 

We are delighted to announce that we received new funding from the Norwegian Southeastern Health Authorities (“Helse Sør-Øst”) in the category “Open Project Support”. The project "Integrating genetic and MRI data in multiple sclerosis" allows us to pursue and expand our research on genetic mechanisms and pathways in MS combined with MRI studies of specific MS-phenotypes. In this project, we will be hiring new researchers to be included in our MS research group, these positions will be announced in the near future through the official channels.

 


More  
 
 

Åpent møte om Multippel Sklerose under Hjerneuken 2016

 

Det var godt oppmøte og fin spredning i presentasjonene på det åpne møtet om Multippel Sklerose i forbindelse med Hjerneuken den 23/11-16. Vi håper de som var der fikk utbytte av dette og fikk et lite innblikk i hva MS forskningsgruppen ved OUS - UiO bruker noe av tiden sin på. Takk til dere som kom og de som arrangerte!

Overlege og PhD stipendiat Heidi Flemmen fra STHF snakker om hennes prosjekt om "Sosioøkonomiske faktorer for MS"


More  
 
 

Vi gratulerer doktor Christian Page med sin doktograd!

 

M.Sc. Christian Page i MS forskningsgruppen ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) mandag 21.11.16. Tittelen på hans avhandling var: DNA Methylation and Exome Chip Analysis in Complex Disease

Hovedveileder: Bettina Kulle Andreassen, Kreftregisteret, Oslo. Medveileder: Hanne F. Harbo

Bedømmelseskomiteen bestod av:

1. opponent: Professor Heike Bickeböller, Department of Genetic Epidemiology, University of Göttingen, Göttingen, Germany

2. opponent: Professor Stefan Johansson, Center for Medical Genetics and Molecular Medicine, Haukeland University Hospital, Bergen

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tom Hemming Karlsen, Division of Surgery, Inflammatory Medicine and Transplantation, Instititute of Clinical Medicin, Faculty of Medicin, University of Oslo

Disputasen ble ledet av Professor Petter Laake, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo


More  
 
 

Åpent MS møte 23/11-16 - vel møtt!

 

Åpent møte om multippel sklerosen ifm. Hjerneuken 2016

Tid: 23.november 2016 kl 18-19.30

Sted: Auditoriet i Kreft- og isolasjonsbygget («KIS-bygget»), Oslo Universitetssykehus, Ullevål

 

Program:

Kl. 18.00-18.15: Hva ser vi på MR ved MS?                                                       

Gro Nygaard, PhD

 

Kl. 18.15-18.30:  Informasjon om Sys4MS-studien.                        

Einar Høgestøl, PhD-stipendiat

 

Kl. 18.30-18.45: Sosioøkonomiske faktorer og MS                          

Heidi Øyen Flemmen, PhD-stipendiat

 

Kl. 18.45-19.00: Pause

 

Kl. 19.00-19.15 MS og molekylære mekanismer                                        

Tone Berge, 1.amanuensis

 

Kl. 19.15-19.30: Status for stamcelletransplantasjon ved MS i Norge   

Elisabeth Gulowsen Celius, professor

 

Møteledere:  Pål Berg-Hansen, PhD og Hanne Flinstad Harbo, professor


More  
 
 

Disputas: Christian Page - Genetisk epidemiologi 21/11-2016

 

Disputas: Christian Page - Genetisk epidemiologi

M.Sc. Christian Page ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): DNA Methylation and Exome Chip Analysis in Complex Disease.

Tid og sted: 21. nov. 2016 13:15, Nye auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9

For mer informasjon se her


More  
 
 

Neuroscience Research Unit - Seminar på Refsnes Gods

 

20/9-21/9 ble det arrangert seminar med hele Forskningsenheten på Refsnes Gods. Invitert var også Professor Stephen Sawcer, som kom med flotte innspill til alle foredrag og opplyste oss med sine betraktninger. Flott å møte alle de andre forskningsmiljøene!

 


More  
 
 

Vellykket pasientmøte for en av våre studiepopulasjoner

 

Vi hadde et hyggelig og forhåpentligvis informativt informasjonsmøte for en av våre studiepopulasjoner på ettermiddagen den 31/8-16. Tilstede var også representanter for MS forbundet. Programmet inneholdt informasjon om pupliserte artikler, aktuell forskning og videre planer. Alt dette krydret med tapas i flotte og ærverdige lokaler på Søsterhjemmet på Ullevål. Spennende for oss også med så tett kontakt med våre studiedeltakere. Vi håper på flere møter i fremtiden!


More  
 
 

Samarbeidspartner Åslaug R. Lorentzen er månedens forsker!

 

Vi gratulerer vår samarbeidspartner Åslaug R. Lorentzen med å være månedens forsker, og ønsker lykke til videre med forskning både på multippel sklerose og borreliose!

http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/M%C3%A5nedens-forsker-juli-2017.aspx


More  
 
 

Vår gruppeleder Hanne Harbo blogger om forskning!

 

Vår gruppeleder blogger om forskning. Les mer på http://forskning.no/blogg/forskningssykehuset/bruk-hjernen.

 

 
 

IMSCOGS 2016

 

Sigrid deRodez Benavent presenterte poster om emosjonelle endringer ved MS på IMSCOGS (MS-kognisjonskonferanse) i New York.

 
 

Doktorkreering 9. juni 2016

 

Det var høytidelig stemning da det siste kvartals ferdige PhD stipendiater mottok sine diplomer i Universitets Aula. Gro Owren Nygaard holdt avslutningstalen. Vi gratulerer så mye!

Hovedveileder Hanne F. Harbo med Gro O. Nygaard

 
 

Tildeling av midler på Nevrodagene

 

Forskere ved MS gruppen takker for stipend fra Biogen og Novartis.

Vi hadde også flere bidrag fra vår forskergruppe på Nevrodagene.

Prisene ble delt ut under årets Nevrodager 2016.

Fra MS gruppen: Tone Berge til venstre.

Fra MS gruppen: Elisabeth G. Celius til venstre og Heidi Flemmen ved siden av.

 
Tidligere saker
 Tildeling av forskningsmidler  
 Verdens MS dag 25 mai 2016  
 Vi gratulerer Gro Owren Nygaard med sin doktograd!  
 Disputas: Gro Owren Nygaard onsdag 27.01.2016  
 Vi gratulerer Marte Wendel Gustavsen med sin doktorgrad! News (21.12.2015) 
 Marte Wendel Gustavsen (MD) disputerer fredag 11.12.2015 News (02.12.2015) 
 Vi gratulerer Ingvild Sørum Leikfoss med sin doktorgrad! News (06.11.15) 
 Med hjerte for hjernen-aksjonen News (23.10.15) 
 Dr. Steffan Bos at the 1st OARSI Epigenetics meeting in Amsterdam News (23.10.15) 
  Ingvild Sørum Leikfoss (MSc) disputerer fredag 30.10.15 News (23.10.15)