Foreldrefrie dager for ungdom med sjelden diagnose

 

Første uka i sommerferien, fra 26. til 29. juni, får du muligheten til å møte andre ungdommer som også har en sjelden diagnose. Da arrangerer vi en samling for ungdom mellom 13 og 16 år på Hurdalssjøen hotell, ca 30 minutter fra Gardermoen.

 
 

Internasjonalt symposium om LCAT-mangel, en arvelig stoffskiftesykdom

 
Kaare Norum (Foto: Wikipedia)
Kaare Norum (Foto: Wikipedia)

Det er 50 år siden den første artikkelen om mangel på LCAT ble skrevet av legene Kaare R. Norum og Egil Gjone ved Rikshospitalet. På symposiet "LCAT deficiency - from phenotype to genotype and beyond» den 19. mai vil forskere og klinikere fra inn- og utland diskutere betydningen av lecitinkolesterolacyltransferase (LCAT) for transport av kolesterol i kroppen.

 
 

Leter du etter et tema til din HOVEDOPPGAVE?

 

Vi leter etter DEG på profesjonsstudiet i psykologi som vil skrive om hvordan det er å vokse opp med en mor eller far som har en sjelden, arvelig og degenerativ nevrologisk lidelse (Huntington sykdom). Sykdommen gir funksjonstap på alle livsområder både fysisk, kognitivt og psykisk.

Det er lite kunnskap om hvordan barn opplever å vokse opp når far eller mor har Huntington sykdom.

 
 

Den internasjonale sjeldendagen 28. februar

 

Den årlige Sjeldendagen ble markert på forskjellige måter i mange land den 28. februar. På Thon Hotel Opera i Oslo arrangerte man en gratis konferanse med tema "Sjelden kunnskap", i regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og Unge Funksjonshemmede.

 
 

Egenandel hos fysioterapeut

 

Ordningen med "fri fysioterapi" hos fysioterapeut med driftstilskudd ble avviklet ved nyttår. Denne endringen berører en del mennesker med senterets diagnoser. Nå må alle pasienter betale en egenandel hos fysioterapeuten. Egenandelen avhenger av hva slags behandling man får. 

Man betaler egenandel hos fysioterapeuten til man har betalt kr 1990,-. Da får man frikort (tak 2), og etter dette trenger man ikke betale.

 
 

Kurs for fastleger om HHT / Oslers sykdom

 

Senter for sjeldne diagnoser inviterer fastleger og annet helsepersonell til kurs/videokonferanse om Hereditær hemoragisk telangiektasi (HHT), også kalt Oslers sykdom, onsdag 15. mars kl 14-16.
Fastleger med pasient som har diagnosen, kan også motta invitasjon fra pasienten.

 
 

Alport syndrom: informasjon til helsepersonell om utredning og oppfølging

 

Alport er et sjeldent syndrom, og mange leger og annet helsepersonell har ikke kjennskap til denne diagnosen. Utredningen og oppfølging hos helsepersonell er ofte litt tilfeldig.
Derfor har Senter for sjeldne diagnoser laget et informasjonsskriv som personer med Alport kan gi til sin lege. Informasjonsskrivet inneholder anbefalinger for utredning og oppfølging av Alport syndrom.

Last ned informasjonsskrivet (PDF).

 
 

Familiekurs om blæreekstrofi og epispadi

 

20.-23. mars arrangerer vi familiekurs om blæreekstrofi og epispadi på Frambu utenfor Oslo. På kurset lærer barn, søsken og foreldre om diagnosen, de treffer andre i samme situasjon og kan utveksle erfaringer.

 
 

Stortinget sier ja til strategiplan for sjeldne diagnoser

 

Norge får en strategiplan for sjeldne diagnoser. I Stortinget 19.1.17 var det bred tverrpolitisk enighet om dette. Flere politikere påpekte behov for nordisk og internasjonalt samarbeid, brukermedvirkning, forskning og økt kompetanse, og tverrfaglig og tverretatlig satsing - også i kommunene.

Du kan lese referatet og se video av interpellasjonen og kommentarene på Stortingets nettsider.
(Helseministeren sier innledningsvis at det finnes 300 000 mennesker med sjelden diagnose i Norge. Han retter dette senere til 30 000.)

 

 
Tidligere saker
 Forskning er en viktig del av vår virksomhet  
 Har du registrert kritisk informasjon i din kjernejournal?  
 Kurskalenderen for 2017 er klar  
 Nettbasert kurs om Huntingtons sykdom i 2017  
 Kurs for voksne om immunsvikt  
 Hvordan oppleves det å være barn av en Huntington-forelder?  
 Kurs om Alport syndrom i desember  
 Podcast: Fra ungdom til ungdom: råd om åpenhet om sjeldne diagnoser  
 Kartleggingsundersøkelse om Bardet-Biedl syndrom  
 Vi utfører ikke utredning eller behandling  
 Kurs om HHT / Oslers sykdom 31.10.-1.11.  
 Familiekurs om sjeldne huddiagnoser på Frambu 21.-25. november  
 Regjeringen foreslår unntaksordning for sjeldenhet  
 Kan psykologiske metoder gi mer energi til mennesker med primær immunsvikt?  
 Ny veileder om antistoffsvikt og primær immunsvikt  
 Familiekurs om PKU på Frambu 12.-16. september