Anaesthesia and Intensive Care Research Group

 
Tor Inge Tønnessen<br>Group leader
Tor Inge Tønnessen
Group leader

The group includes a wide spectrum of research activities.

It includes:

 • research on anesthesia-related topics:
  • effects of different types of anesthesia on outcome variables,
  • new monitoring techniques for monitoring of vital functions
   such as
   • cardiac function/circulation and tissue perfusion,
   • pharmacological studies on anesthetics and 
   • intensive care issues:
    • hypothermia following cardiac arrest; 
    • tissue monitoring by implantable sensors for early detection of organ ischemia, 
    • rejection of tissue transplants and complications of major surgery; 
    • neurotraumatological research on wave transformation of intracerebral pressure measurement curve and cerebral oximetry

 

 
 

From UiO (in Norwegian):

 

Anestesi- og intensivmedisin

Gruppen omfatter et bredt spektrum av forskningsaktiviteter innen anestesirelaterte emner og intensivmedisinske problemstillinger.

Forskergruppens forskningsaktivitet innbefatter forskning på anestesirelaterte emner som

 • effekter av ulike typer anestesi på outcome-variabler
 • nye monitoreringsteknikker for overvåking av viktige funksjoner som hjertefunksjon/sirkulasjon og vevsperfusjon
 • farmakologiske studier på anestesimidler

og intensivmedisinske problemstillinger som

 • hypotermi ved hjertestans
 • vevsmonitorering ved implanterbare sensorer for tidlig deteksjon av organischemi
 • avstøting av vevet ved transplantasjoner og komplikasjoner etter større kirurgiske inngrep
 • nevrotraumatologisk forskning på bølgetransformasjon av intracerebral trykkmålingskurve
 • cerebral oksymetri

Mange av gruppens prosjekter representerer forskning på et høyt internasjonalt nivå. Det er imidlertid et klart mål å øke kvaliteten slik at flere publikasjoner kommer i nivå 2-tidsskrifter.

Oslo universitetssykehus har et unikt og meget stort pasientmateriale innenfor anestesi- og intensivmedisin. Det er et stort uutnyttet forskningspotensiale innenfor disse pasientgruppene og målet er at disse mulighetene utnyttes mye bedre enn i dag.

For å øke kvaliteten og kvantiteten av forskningen utvikles nå et intensivregister med biobank som vil bidra til å fasilitere forskning på det store pasientmaterialet vi har.

Det er også viktig å øke ekstern støtte til forskningen ved å gjøre gruppen mer konkurransedyktig. Det er et utstrakt samarbeid med norske og internasjonale forskningsgrupper, noe som også skal ekspanderes.

Publisert 14. feb. 2014 09:37 - Sist endret 27. aug. 2015 13:54